• Zdravie a životný štýl
  • 13.12.2006 13:45

Kúpanie v Rusovciach bez obmedzenia

0 0

Kúpanie v rusoveckých jazerách bolo kedysi zakázané, s čím si však najmä prívrženci nudizmu hlavu príliš nelámali. V súčasnosti v nich kúpanie nie je zakázané a Mestská časť Rusovce uvažuje o vybudovaní infraštruktúry v ich okolí.

Zákaz kúpania bol vydaný kvôli ochrane podzemných vôd, pretože jazerá sa nachádzali v II. pásme ich ochrany. „V roku 1998 miestny úrad požiadal vodoprávny orgán, aby ochranné pásmo prehodnotil a v novembri 1999 boli jazerá spod ochrany vyňaté," uviedol starosta Rusoviec Dušan Antoš. „Kúpaním nie sú podzemné vody nie sú ohrozené, je však potrebné ho regulovať. Riešením by bolo, keby pozemky v okolí jazier, ktoré v súčasnosti patria Slovenskému pozemkovému fondu a spravujú ich Štátne lesy, dostala pod správu Mestská časť Rusovce. To by bol prvý krok k regulácii kúpania. V súčasnosti je v platnosti všeobecne záväzné nariadenie, z ktorého vyplýva, že ide o kúpanie vo voľnej prírode. Okresný hygienik žiada, aby sme tam vybudovali sociálne zariadenia, my by sme chceli vybudovať aj ďalšiu infraštruktúru, najmä sieť občerstvovacích zariadení."

S touto úvahou sa stotožnila aj podnikateľská i kultúrna komisia miestneho zastupiteľstva. Prvým krokom k regulácii kúpania by malo byť oplotenie celého areálu. „Mestská časť nechce kúpanie zakazovať, naopak, chce, aby k jazerám ľudia chodili," uviedol D. Antoš. „Chceme, aby z jazier plynuli aj nejaké príjmy do pokladne mestskej časti, ktoré by sa mohli investovať do rozvoja celého areálu."
Jazerá v Rusovciach sú vyhľadávaným miestom pre kúpanie nielen pre miestnych, ale pre vari celú Petržalku i návštevníkov z iných častí Bratislavy. Preto je snaha Rusoviec o vybudovanie príslušnej infraštruktúry v ich okolí záležitosťou, ktorá má v istom zmysle celomestský význam. Rusovce sa podľa slov svojho starostu obrátia so žiadosťou o pomoc aj na magistrát.

(lau)


Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania Bratislavských novín.