Hygienci kontrolovali bratislavské zmrzlinárne: 14 vzoriek nevyhovelo legislatíve

Zmrzlina

Zdroj: TASR

Páčil sa vám článok?

Hygienici vykonali v Bratislavskom kraji 66 kontrol v prevádzkach s výrobou alebo predajom nebalenej zmrzliny. Zo 165 odobratých vzoriek zmrzlín na mikrobiologické vyšetrenie 14 vzoriek nevyhovelo legislatívnym požiadavkám.

Hygienici vykonali v Bratislavskom kraji 66 kontrol v prevádzkach s výrobou alebo predajom nebalenej zmrzliny. Zo 165 odobratých vzoriek zmrzlín na mikrobiologické vyšetrenie 14 vzoriek nevyhovelo legislatívnym požiadavkám. 

Osem vzoriek zmrzliny nevyhovelo požiadavkám pre nadlimitné množstvo koliformných baktérií, dve vzorky pre nadlimitné množstvo koliformných baktérií a baktérií rodu enterobacteriaceae, dve vzorky pre enterobacteriaceae a dve vzorky pre prítomnosť koagulázopozitívnych stafylokokov.

"V 29 vzorkách odobratých na chemickú analýzu na prítomnosť syntetických farbív nebola ani v jednej zistená prítomnosť nepovolených azofarbív. V rámci kontrol boli uložené zodpovedným pracovníkom štyri blokové pokuty v celkovej sume 600 eur," informovala hovorkyňa Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) Bratislava Katarína Nosálová.

Nedostatky sa podľa hygienikov týkali nevyhovujúcej manipulácii so zmrzlinou a nezabezpečenej vysledovateľnosti vyrobených zmrzlín. V jednom prípade bolo začaté správne konanie vo veci uloženia pokuty z dôvodu prevádzkovania výrobne bez súhlasného rozhodnutia orgánu verejného zdravotníctva.

"Kontroly nebalenej zmrzliny prebiehajú v Bratislavskom kraji až do septembra, pričom po ukončení mimoriadnych kontrol bude kompletná správa zverejnená na stránke www.ruvzba.sk a na sociálnej sieti," spresnila Nosálová. 

Kontroly sú zamerané na dodržiavanie hygienických požiadaviek pri výrobe, manipulácii a predaji nebalenej zmrzliny. Taktiež požiadaviek na jej označovanie, pričom sú kontroly spojené aj s odberom vzoriek, ktorý je zameraný na mikrobiologické a chemické vyšetrenie zmrzliny.

(TASR)

Páčil sa vám článok?