Viacerých dospelých Bratislavčanov čaká preočkovanie: To je záver kontroly imunity

5.4.2019
0
Očkovanie

Zdroj: TASR

Páčil sa vám článok?

Kontrola stavu imunity na Slovensku ukázala, že hladina protilátok proti osýpkam je nedostatočná, dokonca aj u zaočkovaných. Navyše, v niektorých oblastiach, vrátane Bratislavy hrozí rozšírenie tohto ochorenia medzi tými, ktorí sa nedali zaočkovať. Mnohých tiež čaká preočkovanie.

V rámci veľkého imunologického prehľadu hygienici z Úradu verejného zdravotníctva vyšetrili krv vyše 4000 ľuďom, takmer 500 z nich bolo v Bratislave. Výsledky veľmi nepotešili.

U niektorých zaočkovaných ľudí laboratórne vyšetrenie vzoriek krvi ukázalo nedostatočne vytvorenú hladinu protilátok proti osýpkam. „V prípade osýpok dôjde k odporúčaniu zaočkovať jednou dávkou očkovacej látky približne 500 účastníkov imunologického prehľadu, ktorým sa zistili negatívne a hraničné výsledky protilátok, napriek tomu, že tieto osoby boli v minulosti očkované,“ povedal hlavný hygienik SR Ján Mikas. Preočkovanie sa týka aj niektorých Bratislavčanov, presné číslo zatiaľ hygienici nepovedali s tým, že výsledky najprv pošlú lekárom, ktorí sa prehľadu zúčastnili.

Navyše v Bratislavskom kraji nebola dosiahnutá potrebná 95-percentná hranica zaočkovanosti na zabezpečenie kolektívnej ochrany populácie proti osýpkam, a to u detí narodených v roku 2016 a v roku 2015. Pritom už pri poklese zaočkovanosti pod 95 percent hrozí, že sa ochorenie začne šíriť medzi nezaočkovanými a pod 90 % zaočkovanosti dochádza už ku vzniku epidémií.

„Priaznivá epidemiologická situácia vo výskyte infekčných ochorení ovplyvniteľných očkovaním viedla verejnosť v ostatných rokoch k domnienke, že ak sa ochorenie u nás nevyskytuje, očkovanie proti nemu je zbytočné. Avšak pri súčasnom pohybe obyvateľov medzi krajinami, či už za prácou, alebo cestovaním, nie je zavlečenie akéhokoľvek infekčného ochorenia do Slovenskej republiky vylúčené. Príkladom je epidémia osýpok v roku 2018 na východe Slovenska, ktorá vypukla na základe importovaných prípadov ochorenia na osýpky zo zahraničia,“ upozornila hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva Daša Račková.

Neúčinné vakcíny?

Mnohí sa pýtajú, ako je možné, že aj napriek tomu, že je človek zaočkovaný, hrozia mu osýpky. Ako vysvetlila D. Račková, príčin, prečo si organizmus nevytvorí dostatočné množstvo ochranných protilátok, môže byť viacero. „Existuje takzvané vyvanutie imunity – hladina protilátok po očkovaní postupne v organizme klesá. Druhým z dôvodov môže byť fakt, že v minulosti sa očkovalo inou očkovacou látkou ako v súčasnosti, bola veľmi citlivá na dodržiavanie chladového reťazca, pri jeho porušení mohlo dôjsť k zníženiu účinku očkovacej látky“, uviedla. Ako dodala, tretí dôvod môže byť ten, že organizmus si po očkovaní nevytvoril dostatočnú hladinu ochranných protilátok. „Tvorba ochranných protilátok proti danému ochoreniu je závislá na imunitnom stave jedinca,“ dodala.

Otázka je, či súčasné vakcíny proti detským chorobám sú 100 % spoľahlivé. „Očkovacie látky tak, ako ostatné lieky a liečivá, nie sú 100 % účinné, t. j. nie každá očkovaná osoba musí zareagovať na očkovanie vytvorením dostatočnej hladiny ochranných protilátok. Tvorba ochranných protilátok proti danému ochoreniu je závislá na imunitnom stave jedinca, či už v čase očkovania, ale aj po ňom. V prípade očkovania proti MMR (osýpky, mumps, rubeola) - dve dávky MMR vakcíny zabezpečia približne 97% účinnosť, jedna vakcína približne 93% účinnosť v prevencii osýpok,“ upresnila Račková.

Samotné odbery klinických vzoriek v rámci Imunologického prehľadu odštartovali v júli 2018. Vybraní praktickí lekári v ambulanciách odoberali vzorky krvi počas letných a jesenných mesiacov.

Vzorky krvi boli transportované do Špecializovaného pracoviska pre vírusové hepatitídy RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici (sérologické vyšetrenie protilátok proti vírusovej hepatitíde A, B a C) a do Národného referenčného centra (NRC) pre osýpky, rubeolu a mumps. Spomínané dve laboratórne pracoviská ukončili sérologické vyšetrenia v decembri 2018.

Ak chcete vedieť, či sa preočkovanie týka aj vás, musíte navštíviť svojho všeobecného lekára a riešiť svoj prípad individuálne.

(lv)

Páčil sa vám článok?