Tri milióny stáli špičkové prístroje v detskej nemocnici. Liečba bude šetrnejšia a kvalitnejšia

25.3.2019

Zdroj: Marián Dekan

Páčil sa vám článok?

Neurocentrum v Národnom ústave detských chorôb (NÚDCH) umožní lekárom poskytovať malým pacientom komplexnú diagnostiku a chirurgické liečbu úrazov a ochorení centrálnej a periférnej nervovej sústavy vrátane ochorení lebky a miechy, predovšetkým nádorových ochorení mozgu a miechy, úrazov hlavy a chrbtice, cievnych ochorení, vrodených a zápalových ochorení mozgu a miechy. Je jediným svojho druhu v Európe a je skutočne špičkovým pracoviskom, ktoré nám môžu závidieť aj vyspelé krajiny.

Zdroj: Marián Dekan

Zdroj: Marián Dekan

Zdroj: Marián Dekan

Zdroj: Marián Dekan

Zdroj: Marián Dekan

Zdroj: Marián Dekan

„Neurocentrum pre malých pacientov v Národnom ústave detských chorôb v Bratislave je významným míľnikom v detskej liečbe. Špecialisti sa tak môžu sústrediť výhradne na pacienta a snažiť sa prinavrátiť mu stratené zdravie. Neurocentrum je vybavené špičkovou technikou financovanou z kapitálových výdavkov v celkovej sume takmer 3 340 000 eur za všetky prístroje.  Je to investícia do ešte kvalitnejšej liečby detí a zároveň lepších pracovných podmienok pre lekárov, sestry a iných zdravotníckych pracovníkov, ktorí si to bezpochyby zaslúžia,“ povedala ministerka zdravotníctva SR  Andrea Kalavská.

,,Pod jednou strechou tak vieme urobiť diagnostiku, zabezpečiť konzervatívnu aj chirurgická liečbu a doliečenie deťom z celého Slovenska s najzávažnejšími  ochoreniami centrálnej aj periférnej nervovej sústavy. Nové špičkové prístrojové zázemie nám umožní robiť nielen maximálne bezpečné operácie so zníženou radiačnou záťažou, ale aj operovať pacientov novým spôsobom – vo virtuálnej realite,“ ocenil prínosy nového pracoviska generálny riaditeľ NÚDCH, Ladislav Kužela.

Operácie vo virtuálnej realite

,,Pri operáciách vo virtuálnej realite na začiatku urobíme pacientovi zobrazovacie vyšetrenie a informácie  prenesieme do  navigačného systému, ktorý nám umožní vytvoriť si predstavu skutočnej situácie v mozgu pacienta bez radiačnej záťaže, čo je dnes celosvetový trend.  Je to dôležité zvlášť vtedy, keď sa potrebujeme zorientovať v uzatvorenom priestore v lebečnej dutine a potrebujeme dosiahnuť  štruktúru v strede mozgu. Kraniálny navigačný systém nám umožní vopred zosnímať hlavu a mozog a pomocou sondy pod kontrolou sa vieme dostať presne na to miesto, kde potrebujeme. Rovnako spinálnou navigáciou sledujeme chrbticu,“  hovorí prof. MUDr. Bruno Rudinský,  CSc., lekár NÚDCH a ďalej dopĺňa: ,,Špičkové prístrojové vybavenie je základom pre bezpečné a šetrné operácie. Pracujeme s mozgom a miechou – najcennejšími tkanivami v ľudskom organizme, ktorých poškodenie je nezvratné a s trvalými následkami. Preto musíme mať takú techniku, aby sme do mozgu a miechy zasahovali len v maximálne nevyhnutnej miere a zároveň dosiahli maximálny možný prínos pre pacienta.“ Neurochirurgické operácie si vyžadujú vizualizáciu počas operačných výkonov.  K tomu slúži napríklad špičkový operačný mikroskop, C rameno s možnosťou 3 D zobrazenia, endoskop, exoskop, ultrazvukový prístroj a v neposlednom rade navigačný systém. Štandardom pri zobrazovacích zariadeniach je možnosť 3 D zobrazenia na monitore s vysokým (4 K) rozlíšením. Napríklad špičkový endoskop, jediný na Slovensku a vôbec druhý na svete, umožní počas operácie detekovať  zvyšky tumoru v tkanive mozgu. Poskytuje zároveň zobrazenie s najvyšším možným rozlíšením, aké sa dá v medicínskom vybavení dosiahnuť. Pre vysokú bezpečnosť je tiež dôležité monitorovanie pacienta počas celej operácie. Lekár nepretržite sleduje všetky funkcie mozgu a miechy. Všetky špičkové prístroje musia medzi sebou komunikovať, aby bol výsledok čo najpresnejší a najbezpečnejší. „Nesmiernym prínosom je tiež mobilný CT prístroj. Lekári ho môžu použiť rovnako na operačnej sále aj na jednotke intenzívnej starostlivosti. Umožňuje získať sken a jeho rekonštrukciu v maximálnom časovom úseku 60 sekúnd pri vysokej úrovni rozlišovacích a zobrazovacích charakteristík prístroja,“ zdôraznil profesor Rudinský.

Neurocentrum NÚDCH sa tak stalo jediným pracoviskom v Európe takto vybavené najmodernejším  a predovšetkým bezpečným prístrojovým vybavením. A spolu s personálnym zázemím špičkových odborníkov so skúsenosťami, ktoré získavali na prestížnych zahraničných pracoviskách, dokážu malým pacientom zabezpečiť  zdravotnú starostlivosť porovnateľnú so zahraničím.

Prvé operácie by sa v Neurocentre mali robiť už v apríli.

(ts, sv)

 

 

Páčil sa vám článok?

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb a zobrazovať relevantnú reklamu. Zobraziť viac informácií. Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači.