• Zdravie a životný štýl
  • 20.02.2019 10:20

Viete, ako sa správne meria krvný tlak?

0 0
Meranie tlaku - tlakomer
Zdroj: TASR

Každý dospelý človek by si mal minimálne raz do roka pri akejkoľvek návšteve lekára dať zmerať krvný tlak. Nezáleží na tom, s akými ťažkosťami príde, všade by mu ho mali premerať. Čím je to častejšie, tým lepši

Meranie krvného tlaku sa má robiť  v ordinácii v sede  po 10 minútovom upokojení sa, s rukou položenou na podložku v úrovni srdca. Správne by sa mal krvný tlak merať trikrát a ak je pri prvom meraní zistený zvýšený tlak, mal by sa zmerať na oboch pažiach.

Horný a dolný tlak

Keď sa srdce zmrští a vypudí zo seba krv, vytvorí pulzovú vlnu. Tlak na vrchole pulzovej vlny je tzv. horný tlak - systolický tlak a tlak na jej spodnej časti je spodný tlak - diastolický tlak.

Zvýšené môžu byť obidve hodnoty alebo len jedna z nich. Dôležitejšia je hodnota horného tlaku, starší ľudia ho často majú izolovane zvýšený. Klinickými štúdiami sa zistilo, že liečba vysokého horného tlaku u starších ľudí prispieva k predĺženiu ich života a k nižšiemu výskytu srdcovocievnych príhod.

Štádiá  arterióvej hypertenzie

Oba tlaky sa vyjadrujú vo forme zlomku (napríklad 120/80) a v jednotkách mm ortuťového stĺpca.

Optimálny tlak je 120/80

Za normálny tlak považujeme hodnoty do 120-129 systolického tlaku a do 80-84 diastolického tlaku.

Vysoký normálny tlak sa pohybuje medzi 130-139 a 85-89.

Za miernu hypertenziu (hypertenzia 1. stupňa) sa považujú hodnoty 140-159/90-99.

Stredne závažná hypertenzia (hypertenzia 2. stupňa) sa definuje ako hodnoty tlaku 160-179/100-109.

Závažná – ťažká hypertenzia (hypertenzia 3. stupňa) je klasifikovaná ako hodnoty prekračuje 180 a viac/110 a viac.

Ambulantné monitorovanie

V niektorých prípadoch sa používa aj tzv. ambulantné monitorovanie krvného tlaku pomocou prístroja, ktorý umožňuje získať denný priebeh krvného tlaku pri bežnom živote. Táto forma sa používa pri výraznom kolísaní tlaku, pri rozdieloch medzi tlakom meraným pacientom doma a v ordinácii alebo pri ťažšej  hypertenzii, ktorá nereaguje dostatočne na liečbu. Keď sa zobudíme, krvný tlak stúpa, v priebehu dňa rôzne kolíše a v spánku klesá. Často to tak býva aj u ľudí s vysokým krvným tlakom. Existuje však i skupina ľudí, ktorým tlak neklesá ani počas spánku, zostáva zvýšený. Títo ľudia sú potom viac ohrození srdcovocievnymi ochoreniami.

 (ben)


Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania Bratislavských novín.