• Zdravie a životný štýl
  • 07.07.2018 17:17

Viete, že Bratislava má ešte aj v 21.storočí lukratívnu lokalitu, kde vôbec nie je kanalizácia?

0 0
Zdroj: Google maps

Obyvatelia Jedenástej ulice na Kolibe už desiatky rokov žiadajú miestny úrad v Novom Meste, aby im do ulice zaviedol vodovodné potrubie a kanalizáciu. Stále márne. Život bez tejto základnej vymoženosti nie je vôbec jednoduchý, čo dokázala aj naša návšteva v tejto inak veľmi lukratívnej bratislavskej lokalite.

Na ceste na Kamzík, priamo oproti odbočke do TV JOJ je napravo nenápadná tabuľa s názvom ulice Jedenásta. Autom tam najskôr ani nemáme odvahu odbočiť, pretože križuje chodník. Vyznačený priechod, ktorý na to upozorňoval, je dávno vyblednutý. Ani chodcov a cyklistov nič neupozorňuje na to, že im do cesty môže vojsť auto. Na Jedenástu sa dostanete strmou serpentínou okolo novej bytovky – v zime to musí byť dobrodružstvo – a záver cesty je vytvorený z cestných panelov, z ktorých už trčí železo. Túto panelovú cestu si obyvatelia vytvorili svojpomocne. Ak nechceli jazdiť po poľnej ceste, nič iné im nezostávalo. Svojpomocne riešili aj dostupnosť vody. Aj krížom-krážom cez záhrady. „Cez jednu úzku trubku, ktorá pôvodne slúžila pre jednu záhradu, sa dnes voda dostáva do štyroch či piatich domov,“ hovorí Karol Vobruba z OZ Jedenásta. Lenže trubka vedie popod jeden z domov na konci ulice. Keď dôjde k havárii, nebude možné to opraviť. Takže voda zatiaľ je a susedia si zvykli, že keď sa sprchuje jeden, ďalší na poschodí si vodu nepustí. A zostáva len sa modliť, aby nedošlo k požiaru, lebo s ich vodou by ho hasiči uhasili len ťažko. Nepovedali by ste, že na tejto pokojnej ulici v lukratívnej časti mesta, s peknými domami, sú ľudia aj na kanalizáciu ponapájaní najrôznejšími spôsobmi – jedni z vrchnej ulice, ďalší zo spodnej, ďalší tlačia svoje splašky do kopca na Brečtanovú. A niektorí majú stále len žumpy. „Naša kanalizačná prípojka ide do Desiatej ulice. Nie je to ´čisté´ z hľadiska zákona, keďže združené prípojky nesmú ísť cez súkromný pozemok,“ hovorí Tamara Ďuráková.

Obyvatelia sú bezradní

„Keď sme chceli platiť stočné, museli sme kompetentných presviedčať, aby vzali naše peniaze, a to práve preto, že to nie je v súlade so stavebným zákonom.“ Je to však lepšie ako v čase, keď mali len žumpu a v zime, keď sa k nim cisterna nevedela dostať, pretekali splašky do záhrady. Niektorým domom však žumpy pretekajú dodnes, ich obsah vsakuje do terénu, a preto sa dole v záhradách niekedy čudujú, čo za minerálny prameň im to tam vyviera. „Je to paradox, že sa to deje len na skok od vodojemu BVS, ktorý zásobuje vodou celé Nové Mesto,“ hovorí ďalší obyvateľ ulice Bedrich Schreiber. Prečo sa na Jedenástej ťahá problém, ktorý nedokázali vyriešiť už  niekoľkí starostovia? Logika predsa hovorí, že najskôr sa stavajú siete, cesta a až potom domy. Obyvateľ Jedenástej Jaroslav Koreň tvrdí, že už pred 40 rokmi tu bola naprojektovaná cesta, na základe ktorej dostal stavebné povolenie na dom. Podobnú skúsenosť má aj Karol Vobruba. „V roku 1985 som dostal stavebné  povolenie, s tým, že v roku 1989 sa bude stavať cesta,“ spomína. Lenže  po roku 1989 vznikol nový územný plán, bol nutný nový projekt. „V  90-tych rokoch však pozemok, cez ktorého časť podľa územného plánu mala viesť komunikácia z Jedenástej na Brečtanovu, predala jedna súkromná osoba inej. Mestská časť vtedy netrvala na tom, aby sa uvedená časť pozemku zaťažila vecným bremenom, a teda bolo možné na nej urobiť cestu,“ pokračuje Karol Vobruba.

Rieši to aj občianske združenie

Mestská časť sa od roku 1996 snažila majetkovo vysporiadať pozemky pod komunikáciou, ktorá mala ísť od Jedenástej, popri vodojeme BVS a napojiť sa na Brečtanovu. Dve parcely však vykúpené neboli. Medzi návrhmi  mestskej časti bolo aj vyvlastnenie týchto pozemkov, od toho sa však upustilo a dnes je na trase komunikácie súkromné parkovisko pre blízku bytovku, ktorá s kanalizáciou ani vodou problém nemá. Roky kompetentní riešili komunikáciu a kanalizáciu. Najskôr nechceli robiť jednu bez druhej, dnes by už obyvateľom stačila aj tá kanalizácia.  „Schodnejšej komunikácie na Brečtanovu sme sa už vzdali. Stačilo by nám, keby majiteľ pozemku, kadiaľ mala viesť, pán Čizmázia súhlasil, aby cez jeho pozemok viedla kanalizácia,“ hovorí Karol Vobruba. „Nechce šachty na svojom pozemku, tomu rozumieme, ale zároveň žiada, aby sa zmenil územný plán. To my, bohužiaľ, v moci nemáme.“ Chceli sme sa na to spýtať Petra Čizmázia priamo, ale v telefóne reagoval, že je na dovolenke a nechce byť rušený. V každom prípade je čudné, že sused presviedča majiteľa iného pozemku a počúva jeho podmienky. Smutné, že OZ Jedenásta má prehľad o všetkých šachtách v okolí ulice, kde by sa mohla napojiť kanalizácia a zúfalo hľadá riešenie. Toto by predsa mala byť úloha miestneho úradu, ktorému  celé roky akoby neprekážalo, že sú domy v ich mestskej časti rôzne pololegálne ponapájané na vodu, odtoky aj elektrinu, ani že do pôdy pretekajú splašky.

Ako vidí situáciu súčasná samospráva?

„Rodinné domy boli povolené a skolaudované s vodonepriepustnými žumpami, to deklarovali pri kolaudácii rodinných domov. Povinnosťou vlastníkov je obsah žumpy vyvážať na zneškodnenie, prípadne využitie. Pracovníci úradu nemajú právo vstúpiť na súkromný pozemok a kontrolovať spôsob napojenia na verejnú kanalizáciu alebo to, v akom technickom stave je dnes používaná žumpa či v rámci nej nie sú nejaké priesaky. K dnešnému dňu neevidujeme na úrade sťažnosti na vypúšťanie splaškových vôd zo žúmp,“ informoval nás Marek Tettinger, hovorca Miestneho úradu Bratislava - Nové Mesto. Upozornil ďalej na to, že „komunikácia Jedenásta nie je zaradená do siete miestnych komunikácii hlavného mesta SR Bratislavy. Je to účelová komunikácia, ktorá nie je v správe mestskej časti“. Na budúci rok však majú na Jedenástej ulici robiť plyn. Obyvatelia dúfajú, že ak už rozkopú cestu, po desaťročiach naťahovačiek s úradmi sa spolu s plynom dočkajú aj vody a kanalizácie. „V súvislosti s vybudovaním plynovodu na Jedenástej ulici bol starosta Nového Mesta Rudolf Kusý nedávno rokovať priamo v SPP. Plánovaný termín realizácie je rok 2019. Rokovania v tejto veci prebiehajú aj s BVS. Z dôvodu zmien trasovania účelovej komunikácie Jedenástej ulice spôsobené jej vybudovaním je nutné prepracovať projektovú dokumentáciu vodovodu a kanalizácie. V súčasnosti sme v rokovaní s dotknutými vlastníkmi pozemkov, ktorých sa zmena trasovania týka. Práce na vodovode, kanalizácii a samotnej komunikácii chceme skoordinovať s dodávateľom ostatných inžinierskych sietí, ktoré nezabezpečuje MÚ MČ Nové Mesto,“ uviedol ďalej hovorca. A potom snáď príde na rad konečne aj normálny povrch ich vozovky. „Súčasťou vybudovania sietí a kanalizácie bude musieť byť aj vybudovanie komunikácie,“ potvrdil hovorca.

(in, foto: Google Maps)


Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania Bratislavských novín.