• Zdravie a životný štýl
  • 06.05.2018 16:30

Príďte si pozrieť dnešný hokejový zápas k Eurovei: čaká na vás veľkoplošná obrazovka i športová atmosféra

0 0
Hokejová fun zóna pri Eurovei
Zdroj: DS

Hokejová horúčka bude tento rok mimoriadne vrcholiť v Bratislave. Pred obchodným centrom Eurovea vyrástla obrovská funzóna slovenského hokeja, počas ktorej organizátori pripravili aj nabitý program s bohatým občerstvením. Samotný hokejový prenos začne o 20:15, moderátorka podujatia Didiana vás privíta o hodinu skôr.

Slovenskí hokejoví reprezentanti vstúpili do tohtoročného svetového šampionátu v Dánsku včerajším  zápasom proti Česku v kodanskej Royal Aréne. Bohužiaľ, včera im síce výhra nad českými bratmi unikla v posledných chvíľach zápasu, dnes to tak byť však byť nemusí a našim hokejistom držíme palce aj v dnešnom zápase proti švajčiarskej hokejovej reprezentácii. Slovenský zväz ľadového hokeja prichystal pre našich priaznivcov unikátnu možnosť byť súčasťou každého zápasu aj priamo z Bratislavy. 

Vo funhokejovej zóne priamo na nábreží obchodného centra Eurovea na vás čaká atraktívne sedenie s občerstvením,možnosť zahrať si hokej na hracích stoloch či na zmenšenom ihrisku. Pripravené je aj hokejové diagnosticko-tréningové centrum.

Zdroj: DS, NC

Zdroj: NC

Zdroj: DS, NC

​Po­čas 25-roč­nej his­tó­rie sa­mos­tat­ného fun­go­va­nia re­pub­liky, sme tie naj­cen­nej­šie hokejové kovy zís­kali práve tu, v Dánsku. V roku 2000 sme si pri­niesli z Pet­roh­radu striebro, v roku 2002 zo švéd­skeho Göte­borgu zlato, v roku 2003 a 2012 opäť cenné kovy zo se­ver­ských kra­jín. V silu jed­noty nášho tímu treba ve­riť aj naďalej a slo­ven­skú vlajku pod­po­riť takto na diaľku aj tento rok.

V naj­nov­šej zo­stave hrá­čov no­mi­no­va­ných na maj­strov­stvá sveta sa ob­javí Dá­vid Bon­dra, hráč HK Pop­rad, syn ho­ke­jo­vej hviezdy zla­tej ge­ne­rá­cie hrá­čov, Petra Bon­dru, bran­ká­rov tré­nuje Ján La­šák a na post ge­ne­rál­neho ma­na­žéra re­pre­zen­tá­cie sa po­staví Mi­ro­slav Ša­tan. Ka­pi­tá­nom na­šej re­pre­zen­tá­cie v Dán­sku bude An­drej Se­kera.

(ncuki)


Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania Bratislavských novín.