Zelené sídlisko bude mať ešte viac zelene

6.11.2006
0
Páčil sa vám článok?

Dlhé Diely boli ešte v roku 1996 oficiálne staveniskom, nie majetkom mestskej časti Karlova Ves. Informo­vali nás o tom zamestnanci miestneho úradu.

Podľa ich slov „do toho času nemal miestny úrad nijaký právny vzťah k tejto sídlištnej časti, ktorý by ho oprávňoval priamo zasahovať do tvorby a údržby verejnej zelene”.

Ako uviedol v rozhovore pre naše noviny starosta Karlovej Vsi Bystrík Hollý, aj napriek tejto skutočnosti zabezpečil miestny úrad výsadbu 700 stromov. Od Štátneho fondu životného prostredia získal finančnú dotáciu na výsadbu ďalších 100 vzrastlých stromov. Pravdepodobne aj zásluhou častého kosenia trávnatých plôch v Karlovej Vsi podľa lekárov ubudli v tomto regióne alergické záchvaty detí.

(pan)

Páčil sa vám článok?