• Zdravie a životný štýl
  • 18.09.2017 15:07

VIDEO a FOTO: Ako sa darí včelám v našom hlavnom meste?

0 0
Zdroj: Everyevent

Viac kvitnúcich kvetov, zmenený režim kosenia tak, aby trávnik stihol vykvitnúť, viac úkrytov pre hmyz a kúsok prírody v meste. Aj týmito opatreniami sa snaží mestská časť Bratislava – Nové Mesto prilákať na zelené plochy opeľovače.

Mestské včely

Cieľom projektu Mestské včely, ktorý je realizovaný Centrom environmentálnej a etickej výchovy Živica za dlhodobej podpory dm, je totiž priniesť do miest iný pohľad na starostlivosť o mestskú zeleň a kúsok mestskej divočiny, za ktorou mnohí dochádzajú do okrajových častí Bratislavy či na vidiek. Tieto malé zásahy na vybraných miestach sú ochutnávkou prírode blízkej údržby, ktorá sa v zahraničí udomácnila a stala v rámci mestskej zelene žiadaným štandardom. Mnoho ľudí si totiž  myslí, že včely sa chovajú kvôli medu, čo nie je jediný dôvod. Hlavným dôvodom je práve opeľovanie.

Okrem mestskej časti Bratislava – Nové Mesto pokračuje v aktivitách aj úplne prvá mestská časť priateľská opeľovačom Bratislava – Karlova Ves, ktorá v tomto roku navrhla ďalšiu plochu na zmenený režim kosenia a vysadila pre svojich obyvateľov jedlý živý plot.

Hlavným partnerom projektu Mestské včely je spoločnosť dm drogerie markt, ktorá v rámci svojho konceptu zodpovedného podnikania spolupracuje s Centrom environmentálnej a etickej výchovy Živica už od roku 2013. V rámci dlhodobej spolupráce podporuje niekoľko aktivít  a jednou z nich je aj projekt Mestské včely. Keďže dm využíva včelie produkty v mnohých svojich výrobkoch, či už je to kozmetika, alebo biopotraviny, cíti zodpovednosť za podporu opatrení, ktoré môžu opeľovačom vrátiť životný priestor a pomôcť im prežiť.

POZRITE SI VIDEO K PROJEKTU MESTSKÉ VČELY:

Projekt Mestské včely umožňuje ľuďom, organizáciám a školám aktívne sa zapojiť do záchrany a podpory opeľovačov priamo v mieste bydliska. Týmto spôsobom podporuje Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica v spolupráci s dm už piaty rok v ľuďoch otvorený a vnímavý prístup k svojmu okoliu. Zmenu myslenia a konania iniciuje cez reálne projekty, vytváranie priestoru na praktické riešenia problémov a nové formy vzdelávania. Víziou do budúcnosti je rozrásť sa v rámci projektu do ďalších miest, kde samosprávy prijmú iný pohľad na ošetrovanie mestskej zelene a prírode blízka údržba sa tak stane ich prirodzeným štandardom. Mestá totiž majú potenciál vytvoriť plnohodnotné prostredie na kvalitné trávenie voľného času a opeľovače sú ich neodmysliteľnou súčasťou rovnako, ako sú nevyhnutnou súčasťou života.

„Pôvodne sme začali pracovať najprv so včelármi s osádzaním úľov v mestách, ale postupne sme zistili, že mesto má nielen problém s opeľovaním rastlín, ale takisto aj s kvalitou pôdy, z ktorej rastliny vyrastajú. A preto bolo ďalšou prirodzenou aktivitou v rámci projektu Mestské včely to, že začíname v mestách osádzať rôzne vermikompostéry a kompostéry a poukazovať aj na kvalitu pôdy, v ktorej tieto mestské rastliny rastú,“ povedala Petra Ježeková, mestská včelárka z Centra environmentálnej a etickej výchovy Živica.

Zmyslom tohtoročných aktivít projektu Mestské včely bolo umožniť ľuďom, organizáciám a školám aktívne sa  zapojiť do záchrany včiel a ostatných opeľovačov a do súvisiacich tém zodpovednej spotreby, ako je ekopoľnohospodárstvo a certifikácia produktov. Realizujú sa v ňom pilotné aktivity Mestská časť priateľská k včelám a iným opeľovačom a Environmentálni experti a zároveň sa pokračuje v aktivitách pre školy – vo výučbovom programe o včelách Poďte s nami do úľa a stolovej hre Kráľovstvo včiel.

(ts, ars, video: youtube, foto: everyevent)


Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania Bratislavských novín.