Sčítanie vzácnych dravcov: Akými druhmi sa môže pochváliť Bratislava?

14.1.2017
0
Sčítanie vzácnych dravcov: akými druhmi sa môže pochváliť bratislava? - sokol raroh Jozef Chavko (2)
Páčil sa vám článok?

Na Slovensku prebieha počas tohto víkendu najväčšie koordinované sčítanie dravých vtákov. Zúčastňuje sa ho 50 ľudí, pričom v celej Európe sú týchto dobrovoľníkov až tisíce. Nás zaujímalo, ako je na tom, pokiaľ ide o výskyt vzácnych operencov, Bratislava.

Po tom, ako bolo minulý víkend realizované sčítanie haje červenej na nocoviskách pozdĺž rieky Morava (písali sme o ňom TU), je tento víkend venovaný trom ďalším vzácnym druhom. Pre odborníkov zaoberajúcich sa ochranou dravcov ide každoročne o najväčšiu koordinovanú akciu, vzhľadom na počet ľudí v teréne a veľkosť sledovaného územia. Na Slovensku sa počítania dravcov zúčastní približne 50 ľudí, v celej Európe to bude niekoľko tisíc nadšencov. Výsledky pomôžu pri ochrane druhov. Koordinátorom aktivity u nás je odborná organizácia so 40 ročnou históriou Ochrana dravcov na Slovensku.

„Od piatka do nedele zameriame svoju pozornosť na orliaka morského, orla kráľovského a sokola rároha. Ide o nesmierne vzácne druhy. Čím viac o nich vieme, tým lepšie môžeme pokračovať v aktivitách na zlepšovanie podmienok na ich hniezdenie či ponuku potravy. Orliak morský je najväčším dravcom, ktorý u nás hniezdi, s rozpätím krídiel takmer 2,5 metra! Má mohutný zobák a klinovitý chvost – ten je v prípade dospelých vtákov biely. Tieto a ďalšie znaky robia za dobrých podmienok orliaka nezameniteľným s inými dravcami. Tento druh je viazaný na vodu, na jeho pozorovanie sa preto zameriame na vodných plochách. V  roku 2016 na celom našom území vyviedlo mláďatá len 12 párov orliaka. Zaujímavé je, že v zime sa počty tohto druhu u nás zvyšujú, pretože sa tu objavujú jedince zo severu – z Poľska, Fínska a to až z oblasti Laponska, ktoré je vzdialené  viac ako 2000 kilometrov, a Estónska,“  informuje Lucia Deutschová, výkonná riaditeľka Ochrany dravcov na Slovensku a manažérka projektu LIFE Energia.

„V prípade orla kráľovského a sokola rároha je zaujímavé, že mladé jedince zimujú často v zahraničí, v Srbsku, Maďarsku, Taliansku, výnimočne v Španielsku či dokonca v Afrike. Dospelé vtáky však veľmi často ostávajú v blízkosti svojho hniezdiska. Práve preto sa pri ich počítaní zameriame na lokality, kde hniezdia a na loviská,“  dopĺňa Deutschová.

„Získané výsledky využívame pri ochrane lokalít. Ak tu trávia veľa času, znamená to, že je územie vhodné z hľadiska potravy, majú tu kľud a vhodné prostredie. U všetkých druhov platí, že zimné obdobie je u nich časom, keď si hľadajú partnerov na hniezdenia a vyberajú hniezdiská. Takto nám vlastne vtáky ukážu tie najhodnotnejšie časti krajiny, ktoré si zaslúžia našu pozornosť a ochranu,“ hovorí Roman Slobodník, odborný koordinátor z organizácie Ochrana dravcov na Slovensku.

Mapu výskytu niektorých dravcov si môžete pozrieť TU.

Nás zaujímalo, ktoré vzácne vtáky môžeme pozorovať v okolí Bratislavy či dokonca priamo v meste. Pokiaľ ide o sčítanie, v okolí Bratislavy sa zameria najmä na orla kráľovského a sokola rároha. Priamo v intraviláne mesta však prebiehať nebude.

„V blízkosti Bratislavy hniezdi orol kráľovský i sokol rároh. Priamo v Bratislave zimujú myšiarky ušaté na viacerých miestach, i sokol sťahovavý. V blízkosti Bratislavy nocujú kane sivé,  v našom hlavnom meste žijú aj sovy,“  informuje Deutschová.

„Bratislavský kraj je súčasťou Chránených vtáčích území Záhorské Pomoravie (BA IV - Devínska Nová Ves a Záhorská Bystrica), Sysľovské polia (BA V - Jarovce, Rusovce, Čunovo) a Dunajské luhy (BA II - Podunajské Biskupice, Ružinov, BA IV - Karlova Ves, BA V - Čunovo, Jarovce, Petržalka, Rusovce),“  vysvetľuje Deutschová.

„Záhorské Pomoravie je významným zimoviskom husí, zdržuje sa ich tu aj viac ako 20- tisíc, nocujú tu kane sivé a zimujú myšiarky ušaté, hniezdi a zimuje tu orliak morský, haja červená, orol kráľovský, sokol rároh. Sysľovské polia sú zas významným a jediným zhromaždiskom dropa veľkého, historickým hniezdiskom sokola červenonohého a dôležitým hniezdnym i potravným biotopom pre množstvo stepných druhov. V tejto lokalite sa objavuje i orol kráľovský. Tejto lokalite venujeme veľkú pozornosť, pretože je pod veľkým tlakom ľudí, navštevujú ju obyvatelia prislúchajúcich mestských častí, aj iní ľudia. Každopádne do tohto vzácneho územia platí zákaz vstupu, čo nie všetci chápu. Dunajské luhy sú zasa veľmi významným územím pre hniezdenie i zimovanie orliaka morského, hniezdi tu bocian čierny a mnoho ďalších druhov, ktoré sú viazané na mokrade,“ dodáva odborníčka.

(ms, Foto: dravce.sk)

Páčil sa vám článok?