Bufet El Matador s mastnou pokutou

7.2.2014
0
Bufet el matador s mastnou pokutou - soi
Páčil sa vám článok?

Slovenská obchodná inšpekcia môže za porušenie povinností ustanovených zákonom o ochrane spotrebiteľa udeliť pokutu až do výšky 66 387 eur. Zatiaľ sme sa s takou pokutou nestretli, inšpektori SOI spravidla udeľujú pokuty vo výške stoviek eur.

Tie „mastnejšie“ pokuty sa začínajú niekde pri tisíceurovej hranici. Nie je však jedno, či ide o veľký obchodný reťazec alebo stánok na trhu, či staničný bufet. Pre menšiu prevádzku totiž takáto pokuta môže byť aj likvidačná.

Vlani v lete inšpektori SOI zistili, že v bufete Pub El Matador na Kúpalisku Matador nie je všetko tak, ako má byť. Prevádzkovateľ, spoločnosť Majpis, s.r.o., nedodržal niekoľko povinností voči predávajúcim. Počas kontroly z 23. júla 2013 predávajúci nepredložil rozhodnutie hygienika Regionálneho úradu verejného zdravotníctva a zdravotný preukaz predavačky. V bufete nebolo označených sedem výrobkov predajnou cenou a informácia o cene nebola pre zákazníka ani inak sprístupnená. Inšpektori tiež zistili, že prevádzkareň nebola počas kontroly označená zákonom predpísanými náležitosťami. Pri kontrolnom nákupe navyše inšpektori nedostali ani doklad o kúpe. Za zistené nedostatky bola prevádzkovateľovi bufetu Pub El Matador udelená pokuta 900 eur.

Na základe zistených porušení zaslal bratislavský inšpektorát SOI prevádzkarovi oznámenie o začatí správneho konania, ktoré sa však 23. októbra 2013 vrátilo ako nedoručené. Preto inšpektorát zaslal oznámenie spoločnosti Majpis ešte raz. Oznámenie sa však 20. novembra 2013 opäť vrátilo. Následne inšpektori doručili oznámenie prevádzkarovi do vlastných rúk 4. novembra 2013.

Nejde o prvý prípad, keď sa kontrolovaná prevádzka bráni pred dôsledkami kontroly nepreberaním zásielok. V tomto prípade sa to však obchodnej inšpekcii podarilo. Súčasne ho upozornila, že opakovaným doručovaním predmetnej zásielky bola adresátovi vytvorená možnosť oboznámiť sa s obsahom doručovanej písomnosti, ktorú však vzhľadom na uplynutie odbernej lehoty nevyužil.

Prevádzkovateľ bufetu sa teda k výsledkom kontroly ani k výške pokuty nevyjadril. Rozhodnutie je tak právoplatné.

Marián Brezňanský
(Spracované z právoplatných rozhodnutí Slovenskej obchodnej inšpekcie)
ZÁKAZNÍK JE PÁN


Článok bol uverejnený v tlačenom vydaní Bratislavských novín. © 1998-2014 Nivel Plus. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Spravodajská licencia vyhradená.

Páčil sa vám článok?

Najčítanejšie