Lamačania kritizujú pohrebníctvo

4.10.2006
Páčil sa vám článok?

Diskusia poslancov mestskej časti Lamač s vedením mestského pohrebníctva Marianum po pol roku vyvrcholila otvoreným listom miestneho zastupiteľstva adresovaným primátorovi a mestským poslancom.

Lamačská samospráva nekritizuje iba ceny služieb, ktoré pokladá za viac ako dvojnásobne prehnané, ale poukazuje aj na porušovanie hospodárskej súťaže zo strany pohrebníctva. Okrem iného hovorí o krížovom subvencovaní - za také pokladá, že z tržieb za aktuálne služby sa hradí údržba historických cintorínov, čo by sa však malo diať z kapitoly mestského rozpočtu určenej na kultúru a menovite na ochranu pamiatok. Tvorbe cien pohrebníctva Marianum vyčítajú netransparentnosť a žiadajú o predloženie analýzy hospodárenia tejto mestskej spoločnosti. Lamačskí poslanci tiež žiadajú okamžité a spätné zníženie poplatkov za pohrebné služby na polovicu s tým, že preplatky za rok 2005 by sa zákazníkom vrátili.

Páčil sa vám článok?