Komunálna firma dodáva lacnejšie teplo

3.10.2006
Páčil sa vám článok?

Obyvatelia mestskej časti Vrakuňa neľutujú, že po odkúpení bytov zverili správu svojich domov dnes už bývalému bytovému podniku - v jeho starostlivosti sú aj dodávky tepla a teplej vody azda najlacnejšie v meste.

Napriek rastu energií im akciová spoločnosť Spokojné bývanie bude - ako aj v minulých rokoch - vracať peniaze zo záloh vyplatených na teplo a teplú vodu. Okolo päťtisíc domácností sa podelí o sumu 4,2 milióna korún. Peniaze dostanú v alikvótnej výške, no podľa individuálnych kritérií. Záleží len na jednotlivých spoločenstvách vlastníkov, či ich vrátia aj fyzicky, alebo znížia o príslušnú sumu poplatky v tomto roku. Priemerne pripadne na domácnosť okolo 800 korún.

Ako nás informovala Henrieta Peškovičová z marketingu spoločnosť Spokojné bývanie, sú asi jediní v Bratislave, kto takto narába s platbami, údajne ešte jedna spoločnosť dosahuje podobné výsledky, ale nedeklaruje to.

„Sme komunálna firma, ide nám predovšetkým o to, aby boli spokojní občania. Miestna časť nás zriadila preto, aby sme slúžili ich spokojnosti,“ tvrdí zástupkyňa Spokojného bývania. V praxi to znamená, že pred schvaľovaním cien na Úrade pre reguláciu sieťových odvetví predkladá kalkuláciu, v ktorej je len minimálny zisk, plynúci zo zákona. Pri zúčtovaní potom vypočíta cenu podľa skutočných nákladov a tú porovnáva so zálohovými platbami. Za posledné roky vždy s tým, že ušetrí peniaze klientov.

Do nákladov ani skrytým spôsobom nezanáša sumy, ktoré by mali pomôcť preklenúť diery spôsobené neplatičmi, čo údajne niektorí dodávatelia tepla robia.

Páčil sa vám článok?

Najčítanejšie