Bezdomovci potrebujú sociálnu pomoc

3.10.2006
Páčil sa vám článok?

Už tretiu sezónu poskytuje v Bratislave starostlivosť ľuďom bez prístrešia aj útulok Mea Culpa - jeho dobrodenie je výsledkom spolupráce magistrátu s Fakultou zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity.

Bez znevažovania ďalších jednotlivcov, združení a organizácií, ktoré pôsobia v tejto oblasti, trnavské má špecifikum, ktoré ilustruje závažnosť problematiky: V útulku pracujú doktorandi sociálnej práce z Trnavskej univerzity, čím sa riešenie problematiky ľudí bez prístrešia posúva do vedeckej a zároveň aj praktickej roviny.

Útulok spustil svoju prevádzku 12. januára 2004 a ďalšie dve sezóny slúžil bezdomovcom od polovice októbra do konca apríla, teda cez zimu. Zriaďovateľom je mesto, ktoré jednak poskytlo priestory a jednak hradí energie, trnavská fakulta zabezpečuje sociálno-právnu pomoc, zdravotnú a psychologickú starostlivosť na báze dobrovoľnosti, duchovné poradenstvo, personál a stravu. Monika Bošňáková z Trnavskej univerzity vysvetľuje, že poslaním útulku je okrem poskytnutia prvej pomoci, teda prijatia klienta a jeho prvej opatery od hygieny až po šatstvo a posteľ, poskytnúť mu takú sociálno-právnu pomoc, ktorá mu čo najviac pomôže opäť sa integrovať do spoločnosti. Podmienkou je spoluúčasť klienta na riešení situácie, každého z nich sa v Mea Culpa snažia postaviť na vlastné nohy do dvoch mesiacov. Útulok tiež nie je len akási nocľaháreň, kam sa schádzajú živly - podmienkou existencie v ňom je abstinencia, ako aj vyhýbanie sa konfliktom, dodržiavanie termínov raňajok, pobytu v dome, času večere a večierky.

V súčasnosti Mea Culpa poskytuje svoje priestory personálu stanového tábora na hygienické účely a koordináciu činnosti s bezdomovcami.

Páčil sa vám článok?