S parkoviskom vybudujú aj malý parčík

3.1.2009
0
Páčil sa vám článok?

V minulom čísle sme informovali o znepokojení obyvateľov časti Pražskej ulice, ktorým hrozí, že prídu aj o posledný kúsok zelenej plochy v okolí. Bolo im oznámené, že Správa štátnych hmotných rezerv SR na Pražskej 29 (SŠHR) chce na priľahlom kúsku zelene vybudovať parkovisko.

Vyberáme zo stanoviska, ktoré nám k tomuto článku poskytol riaditeľ SŠHR Ján Odzgan, ktorý je súčasne staromestským a mestským poslancom. Ako sa v ňom uvádza, SŠHR sa tu rozhodla vybudovať dočasné parkovisko v záujme skultúrnenia životného prostredia v priestore Pražskej a Sokolskej ulice. Za budovou, kde dnes sídli SŠHR, sa dlhé roky nachádzala zelená plocha, ktorá je vo vlastníctve štátu a v správe SŠHR.

Časť pozemku bola pôvodne oplotená, časť voľne prístupná. Oplotená časť pozemku na rozdiel od neoplotenej bola a je udržiavaná. Na malom priestore neoplotenej časti boli pôvodne dve lavičky a drevené parkovisko, v poslednom období sa však táto časť ničila a nebola už miestom oddychu starých ľudí či hier detí, ale skôr miestom, kde sa najmä v lete zdržiavali pochybné indivíduá.

Ako sa ďalej uvádza v stanovisku J. Odzgana, nárast počtu áut v tejto lokalite spôsobil, že malé parkovisko za spomínanou zelenou plochou prestalo stačiť motoristom bývajúcim alebo pracujúcim v okolí. Rozšírením parkovania na celej dĺžke ulice sa zvýšilo riziko nehôd a úrazov, sťažil sa prejazd a prechod po Sokolskej ulici.

„Základom na udržanie poriadku a čistoty, ako aj vykonanie úpravy zelene, je oplotenie celého územia pozemkov. Zároveň na časti plochy priliehajúcej k cestnej komunikácii a súčasnej parkovacej ploche, je vhodné dobudovať dočasné parkovisko, ktoré pomôže uľahčiť priechodnosť komunikácie. Súčasná plocha oplotenej i voľnej zelene je 2279 m2, čo je necelých 18 % z celkovej plochy,“ uvádza sa v stanovisku. Oplotením pozemkov ani výstavbou dočasného parkoviska nemá byť likvidovaná stromová výsadba, ale naopak po ukončení stavebných prác tu má byť vytvorený malý vnútroblokový parčík.

Ján Odzgan ďalej vyjadril ľútosť nad tým, že obyvatelia Pražskej sa rozhodli tento prípad medializovať bez toho, aby sa pokúsili informovať o možnostiach jeho riešenia. Ubezpečil nás však, že obyvatelia susedného domu na Pražskej ulici 27, ktorých sa výstavba parkoviska dotýka najviac, majú u neho ako riaditeľa SŠHR, staromestského i mestského poslanca vždy otvorené dvere pre riešenie dohody využívania budúcej upravenej, skultúrnenej, čistej a hlavne bezpečnej zelenej plochy.

(stn)

Páčil sa vám článok?