Nad lúčkami majú postaviť 150 bytov

31.1.2007
0
Páčil sa vám článok?

V Karlovej Vsi sa po novom bratislavskom centre na Dlhých Dieloch a obytnom súbore na mieste bývalého ZARES pripravuje začatie výstavby ďalšieho spoločensko-administratívneho súboru. Ten by mal vyrásť v lokalite Nad lúčkami medzi ulicou s rovnakým názvom a Karloveskou ulicou.

Ako nám povedal Peter Štetina z karloveského miestneho úradu, tento priestor pôvodne nebol súčasťou komplexnej bytovej výstavby, ktorá sa realizovala na Dlhých dieloch a bol určený pre občiansku vybavenosť. Táto časť Karlovej Vsi bola výstavbou sídliska značne zdevastovaná a po jej skončení bola sčasti terénne upravená a zatrávnená. V súčasnosti je využívaná najmä deťmi, v zime na sánkovanie, prípadne ako výbeh pre psov. Mestská časť preto privítala záujem potenciálneho investora, ktorý prišiel s návrhom vybudovať na tomto mieste polyfunkčnú zástavbu.

Poslanci miestneho zastupiteľstva už minulý rok schválili urbanistickú štúdiu lokality Karloveská - Nad lúčkami. Podľa nej sa uvažuje s výstavbou asi 150 bytov, s podzemnými garážami a občianskou vybavenosťou. Tú by mali tvoriť predovšetkým obchody, služby a reštaurácie. Podľa pôvodného zámeru sa ráta aj s výstavbou pastoračného centra, ktoré by plnilo funkciu kultúrno-spoločenského zariadenia.

Jednou zo stavieb v tejto lokalite by mal byť aj dom dôchodcov, ktorý v Karlovej Vsi dosiaľ chýba. Urbanistická štúdia ráta aj s výstavbou nového karloveského miestneho úradu, ktorý v súčasnosti sídli v prenajatých a navyše nevyhovujúcich priestoroch. Nová radnica by bola vzhľadom na svoju centrálnejšiu polohu výhodnejšie umiestnená a prístupnejšia pre všetkých obyvateľov mestskej časti.

Ako nás informoval P. Štetina, v súčasnosti sa konajú rokovania o nadobudnutí vzťahu investora k výstavbe súboru tak, aby mohli pokračovať práce na dokumentácii pre územné konanie. Na základe toho by sa malo začať so samotnou výstavbou, aj keď P. Štetina zatiaľ nevedel povedať, či to bude skôr ako koncom tohto roku. Potvrdil však predsavzatie mestskej časti dokončiť výstavbu lokality ešte v tomto volebnom období.

Milan Šeršík

Páčil sa vám článok?