V Karlovej Vsi postavia nový obytný súbor

23.1.2007
0
Páčil sa vám článok?

V mestskej časti Karlová Ves sa v posledných mesiacoch rozbehla výstavba dvoch veľkých spoločensko-administratívnych celkov. Najväčším a z pohľadu celej Bratislavy azda najatraktívnejším je polyfunkčné námestie na Dlhých Dieloch známe ako Nové bratislavské centrum.

Pred niekoľkými týždňami sa v Karlovej Vsi začalo aj s prípravou realizácie polyfunkčného obytného súboru s názvom Karlova Ves - stred.

Pôjde o výstavbu polyfunkčných objektov na mieste bývalého záhradníctva ZARES. V dôsledku dlhodobej neekonomickej prevádzky a pokračujúcej devastácie tohto územia mestská časť v roku 1996 rozhodla o zrušení záhradníctva a zmene využitia priestoru. Verejnú zeleň, s ktorou sa rátalo v pôvodnom územnom pláne nahradí podľa vypracovanej urbanisticko-architekonickej štúdie občianska vybavenosť a bytová výstavba.

Dominantou celého priestoru bude kostol s farským strediskom. V súbore objektov nebude chýbať ani administratívna budova s podzemnými garážami, 4- až 6-podlažné bytové domy, z ktorých časť bude kombinovaná s občianskou vybavenosťou v parteri. Súčasťou súboru budú aj tzv. mestské vily. Podľa informácií, ktoré nám poskytol Peter Štetina z karloveského miestneho úradu, uvažuje sa o vybudovaní asi 300 bytových jednotiek, medzi ktorými nebudú chýbať ani v súčasnosti veľmi žiadané malometrážne byty.

Medzi jednotlivými objektmi by malo vzniknúť akési námestie - oddychový priestor. Nové karloveské centrum po dobudovaní vytvorí priestor spájajúci Karloveskú ulicu s Líščím údolím. Súčasťou výstavby je aj riešenie statickej dopravy, ktorá bude v prevažnej miere umiestnená v podzemí buď pod jednotlivými objektmi alebo plochou námestia. V podzemných garážach bude miesto pre takmer štyristo áut, pričom na povrchu bude ďalších 130 miest na parkovanie.

Nový obytný súbor bude svojim obyvateľom, ale i ostatným Karlovešťanom poskytovať aj primerané služby, na ktoré je určených vyše päťtisíc metrov štvorcových úžitkovej plochy. Chýbať nebudú reštaurácie, kaviarne, cukrárne, obchody a služby, pričom k dispozícii by mala byť i telocvičňa s fitnes centrom.

Prvým objektom, s výstavbou ktorého sa čoskoro začne, bude dom so 76 prevažne malometrážnymi bytmi, ktorý dokončia už koncom budúceho roku. Výstavba celého polyfunkčného súboru Karlova Ves - stred by mala byť ukončená do konca roku 2002.

(mil)

Páčil sa vám článok?

Najčítanejšie