Nahnevaní ľudia zo Sibírskej ulice: Oklamali nás aj magistrát!

16.6.2019

Zdroj: Marián Dekan

Páčil sa vám článok?

Namiesto autoservisu nový polyfunkčný objekt – také sú plány v blízkosti rušnej Križovatky Jozefa Čabelku a Račianskej ulice, vedľa známej výškovej budovy Manhattan. Prečo sú obyvatelia z okolia rozhorčení? A majú vlastne pravdu?

Účastníkom konania je aj spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov Na terase (Sibírska 60, 62, 64), ktoré upozorňuje na viac nezrovnalostí. „Investičný zámer Polyfunkčný objekt Račianska – Pionierska podľa nášho názoru nie je v súlade s územným plánom hlavného mesta, lebo predstavuje razantnú a radikálnu zmenu stabilizovaného územia. Pritom hlavné mesto vo svojom záväznom stanovisku uvádza, že sa predpokladajú také stavebné zásahy, ktoré charakter územia zásadne nemenia a treba ho chrániť,“ napísala do redakcie za spoločenstvo Soňa Sladká. Je presvedčená, že magistrát bol pri posudzovaní projektu oklamaný, zjavne posudzoval iný projekt (tomu aktuálnemu vyčíta napríklad chýbajúcu verejnú zeleň a nedostatočnú občian­sku vybavenosť).

Porušil stavebný úrad zákon?
Spoločenstvo Na terase tiež tvrdí, že v konaní bol porušený zákon: „Rozhodnutím zo dňa 6. 6. 2018 stavebný úrad Nového Mesta vyzval navrhovateľa Račiansku 69, s. r. o., aby doplnil podklady územného rozhodnutia na umiestnenie stavby najneskôr do 31. 8. 2018 a územné konanie prerušil. Navrhovateľa poučil, že ak podanie nedoplní v stanovenej lehote, bude územné konanie zastavené. Podanie načas doplnené nebolo, konanie však pokračovalo... Je neprijateľné, aby správny orgán neplnil svoje vlastné rozhodnutie a porušoval zákon.“

Zdroj: Yimba

​Dotknutí obyvatelia navyše tvrdia, že o rozhodnutí o umiestnení stavby sa dozvedeli len z médií a žiadajú investičný zámer v celom rozsahu zamietnuť. „Máme odôvodnené pochybnosti, či sa občianska vybavenosť a ponuka služieb realizáciou polyfunkčného objektu naozaj rozšíri. Aké služby ponúknu, to sme sa od investora na prezentácii nedozvedeli,“ uviedla ďalší argument Soňa Sladká.

Čo na to magistrát? Hovorca Peter Bubla pripomenul, že hlavné mesto posudzuje predložený investičný zámer a vydáva záväzné stanovisko k žiadosti a k projektovej dokumentácii. Súčasťou záväzného stanoviska, ktoré je podkladom pre stavebný úrad v územnom konaní, je opis stavby. „Za predloženú projektovú dokumentáciu predmetnej stavby na príslušnom stavebnom úrade zodpovedá v plnom rozsahu žiadateľ - investor. Ak stavebný úrad zistí nezrovnalosti, môže si uvedené skutočnosti preveriť,“ doplnil hovorca Bubla.

Stanovisko MČ Nové Mesto: Všetko je transparentné
Starosta Nového Mesta Rudolf Kusý informoval, že investor chcel pôvodne postaviť tzv. Manhattan II. a druhý zámer bol postaviť 10-podlažnú budovu, s čím súhlasil magistrát. „Naša požiadavka bola, že budova nesmie presahovať zástavbu bytového domu, ktorý je za ňou, teda práve spomínanú Sibírsku,“ uviedol.

Pripomína, že ešte pred vypísaním konania zorganizovali dve stretnutia s občanmi, aby mohli pripomienkovať investičný návrh. „Tieto pripomienky sme prijali a zapracovali do stanoviska mestskej časti a následne do územného rozhodnutia. Inak povedané - požiadavky miestnych obyvateľov si mestská časť osvojila a dala ich splnenie ako jednu z požiadaviek do územného rozhodnutia. Celý proces bol zo strany úradu maximálne transparentný a investor po niekoľkoročných rokovaniach akceptoval, že jeho projekt bude menší ako to, čo mu povoľuje územný plán, aj ako to, s čím súhlasil magistrát,“ ubezpečuje Kusý.

Novomestský starosta tiež zdôrazňuje, že vzhľadom na veľký počet účastníkov oznámili začatie konania na úradnej tabuli, a majú tiež zriadenú službu, vďaka ktorej každý záujemca dostane notifikáciu o všetkých novinkách na úradnej tabuli. Informáciu zverejnili aj v miestnych novinách.

(ac)

Páčil sa vám článok?

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb a zobrazovať relevantnú reklamu. Zobraziť viac informácií. Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači.