• Výstavba
  • 11.02.2019 10:06

Polyfunkčné objekty Vlčie maky vyrastú v Ružinove za takmer 16 miliónov eur

0 0
Vizualizácie Vlčie maky
Zdroj: enviroportal.sk

Uprostred Ružinovských Domových rolí vyrastie štvrť Vlčie maky za 16 miliónov eur. Aktuálne je investorom predložený zámer na posudzovanie vplyvov na životné prostredie.

Bude sa rozprestierať na 12,5-tisícoch metroch štvorcových. Za projektom stojí Elite Holding. "Na tejto
ploche budú umiestnené polyfunkčné objekty, objekty obchodu, nerušivej výroby a služieb s prislúchajúcim zázemím, s prvkami dopravnej / technickej infraštruktúry a plochami zelene, " píše sa v zámeri.

Predpokladaný termín realizácie je stanovený na roky 2020 až 2022.

„Nosným ťažiskom navrhovanej činnosti je funkcia bývania s doplnením o ďalšie prvky občianskej vybavenosti a tiež funkcia obchodu, nerušivej výroby a služieb. Architektonický výraz a hmotovo-priestorové riešenie navrhovanej činnosti zachováva charakteristiku mestského prostredia, svojim hmotovo-priestorovým riešením nadväzuje na susedné areály malých priemyselných podnikov a rešpektuje zástavbu v danom území,“ píše sa v zámere, ktorý bol predložený na posúdenie vplyvov na životné prostredie.

„Posudzovaná stavba je navrhovaná tak, aby v sebe skĺbila funkčné a estetické požiadavky, kladené na tento druh stavby. Navrhovaná činnosť zohľadňuje väzby na existujúce dopravné a inžinierske siete v území,“ uvádza ďalej investor v zámere.

Zdroj: enviroportal.sk

​Riešený areál bude pozostávať z troch polyfunkčných objektov s výškou 18,5 metra a z deviatich rezidenčných budov s výškou 7,5 metra.

Dve polyfunkčné budovy budú stáť na spoločnej podstave suterénu, kde bude umiestnená podzemná garáž.

V projekte by malo byť 92 štandardných bytov nad 60 metrov štvorcových a 8 nadštandardných bytov, ktoré presahujú 90 metrov štvorcových. Okrem toho investor plánuje 47 apartmánov. Celkovo tak Vlčie maky by mali mať 147 obytných jednotiek.

Objekt bude mať aj parkovacie miesta, tie majú byť riešené v podzemnej jednopodlažnej parkovacej garáži a na povrchu terénu v areáli stavby. Celkový počet parkovacích miest má byť 264.

Investor sa v zámere vyjadril aj k riešeniu pre peších či cyklistov. „Pešia doprava v území bude zabezpečená chodníkmi na ulici Domové role a bude prepájať zastávky MHD na Slovnaftskej ul. s polyfunkčným komplexom (cca 600 m) a opačne. Tiež bude zabezpečený prístup peších k parkovacím plochám a jednotlivým objektom. Chodník v mieste prechodu je vybavený prvkami pre nevidiacich a imobilných,“ uvádza zámer.

(nc)


Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania Bratislavských novín.