Čo ďalej s projektom náhradných bytov v Dúbravke – budú sa stavať či nie?

5.11.2017

Zdroj: abn

Páčil sa vám článok?

Počas septembra zrušil Krajský súd v Bratislave svojím rozhodnutím neodkladné opatrenie vydané Okresným súdom Bratislava IV, na základe ktorého nemohol stavebník vykonávať stavebné práce. V platnosti však stále ostáva predbežné opatrenie vydané mestskou časťou o zákaze výrubu drevín na pozemkoch, kde má prebiehať výstavba. Hlavné mesto tak môže opäť začať so stavebnou činnosťou, nemôže sa však vykonať výrub drevín.

Mestská časť Bratislava Dúbravka podala tzv. 211ku, čiže Zákon o slobode informácií na Okresný úrad Bratislava odbor starostlivosti o životné prostredie. Mestská časť chcela zistiť, či staviteľ, čiže hlavné mesto, doložil už všetky potrebné dokumenty týkajúce sa výkopových prác a odvozu zeminy, ktoré mal doložiť pred začiatkom výstavby.   

„Orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva neboli doručené požadované doklady,“ odpovedal Okresný úrad Bratislava odbor starostlivosti o životné prostredie.

Projekt v Dúbravke je zatiaľ jediný rozbehnutý projekt hlavného mesta v súvislosti s náhradnými bytmi. Magistrát chce v lokalite Pri kríži postaviť  objekt so 68 náhradnými bytmi pre ľudí z reštituovaných domov, spoločnosť Metrostav ich má postaviť do 295 dní od prevzatia staveniska.  Stavba má stáť približne 4,7 milióna eur.

Byty pre ľudí z reštituovaných domov chce mesto stavať i napriek tomu, že nemusí, môže ich aj kúpiť.  Koncom januára to oznámilo Ministerstvo dopravy a výstavby SR spolu s magistrátom hlavného mesta.

Mestská časť tiež upozorňuje na stále platné uznesenie mestského zastupiteľstva  č. 640/2016 zo dňa 27.10. 2016, ktorým poslanci mestského zastupiteľstva požiadali primátora, aby odložil začatie stavebných prác na stavbe „Výstavba nájomných bytov na ul. Pri kríži, mestská časť Bratislava – Dúbravka“ dovtedy, kým nebude vyriešená situácia s parkovacími miestami vrátane doriešenia vybudovania parku a dosadenia zelene.

Starosta Dúbravky Martin Zaťovič rokoval s Generálnym investorom Bratislavy o výstavbe parkoviska a parku, ktoré súvisia s výstavbou nájomných náhradných bytov.  Generálny investor vraví, že robí projekty na park a parkovisko. Hlavné mesto však v súvislosti  parkom a parkoviskom ešte nepodalo žiadosť o povolenie na stavebný úrad.

(lum, foto: abn)

Páčil sa vám článok?

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb a zobrazovať relevantnú reklamu. Zobraziť viac informácií. Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači.