Z Petržalky električkou na Hlavnú stanicu?

9.1.2014
0
Z petržalky električkou na hlavnú stanicu? - elektricka_skoda2
Páčil sa vám článok?

Definitívna trasa električkových liniek z Petržalky zatiaľ nie je známa. Predpokladá sa, že do dokončenia električkovej trate v Petržalke bude opäť v prevádzke aj trať na Hlavnú stanicu, preto najpravdepodobnejším variantom sa javí spojenie Petržalky novou električkovou linkou č. 1 na Hlavnú stanicu a späť.

Trasa petržalskej linky MHD č. 1 by teda mohla byť: Hlavná stanica – Radlinského – Obchodná – Námestie SNP – Štúrova – Viedenská – Bosákova - Jantárová cesta a späť.

Súčasné vedenie mesta, ktoré na jeseň 2011 uzavrelo električkovú trať na Hlavnú stanicu, sľubuje, že tento rok sa začne rekonštrukcia električkovej trate v úseku od Radlinského po ministerstvo financií na Štefanovičovej ulici. Otázna je rekonštrukcia úseku po konečnú vrátane obratiska na Hlavnej stanici. Táto časť trate je súčasťou projektu Inter City Center na Námestí Franza Liszta, ktorý má realizovať developer I.P.R. SLOVAKIA, s.r.o., pre investora Transprojekt, s.r.o. Súčasťou projektu má byť zapustenie električkovej trate do podzemia a vybudovanie nového obratiska električiek. Vedenie mesta naznačilo, že pokiaľ investor nezačne s výstavbou, samospráva na vlastné náklady provizórne zrekonštruuje aj túto časť trate a obratisko električiek.

Prvú časť trate od Radlinského po ministerstvo financií chce mesto modernizovať cez eurofondy. Z akých zdrojov chce mesto rekonštruovať úsek po konečnú na Hlavnej stanici, nie je známe.


Spracované z projektovej dokumentácie stavby, tlačových správ mesta Bratislava, spoločnosti Eurovia a webstránky Občianskeho združenia mhd.sk imhd.sk


Článok bol uverejnený v tlačenom vydaní Bratislavských novín. © 1998-2014 Nivel Plus. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Spravodajská licencia vyhradená.

Páčil sa vám článok?