Po páde komunizmu počet študentov na VŠ postupne rástol, ale od roku 2008 zase klesá...

8.1.2022

Zdroj: Univerzita Komenského

Páčil sa vám článok?

Od pádu komunizmu počet študentov na VŠ postupne rástol až do roku 2008, keď dosiahol svoj vrchol. Na Slovensku študovalo vyše 230.000 študentov. Vyplýva to zo správy Slovenskej akreditačnej agentúry s názvom Kvantitatívne prehľady demografického vývoja v slovenskom vysokom školstve za roky 1989 – 2020, o ktorom informovala analytička Renáta Hall.

Nárast bol okrem priaznivého demografického vývoja spojený aj so vznikom a rozšírením viacerých verejných vysokých škôl v 90. rokoch 20. storočia a začiatkom 21. storočia. „Dôvodom bolo, že Slovensko významne zaostávalo za vyspelými krajinami v podiele populácie s vysokoškolským vzdelaním (v roku 1998 len 10,3 percenta aktívnej populácie vo veku 25 – 64 malo vysokoškolské  vzdelanie, OECD priemer bol 20 percent, Francúzsko 21 percent, Nemecko 23 percent, Veľká Británia 24 percent a Spojené štáty dokonca až 35 percent)," vyplýva zo správy. Súkromné školy vznikali najmä medzi rokmi 2002 – 2006. Od konca 90. rokov bol rozvoj vysokých škôl podnietený tiež systémom financovania, ktorý viazal dotácie primárne na počet študentov. Zároveň z dôvodu vstupu do EÚ viaceré profesie začali vyžadovať vysokoškolské vzdelanie.

Podľa správy SAAVŠ sa pokles počtu študentov od roku 2017 ustálil a dostal sa približne na úroveň z roku 2000. "V roku 2020 dokonca prišlo k miernemu nárastu (o 2368 študentov) oproti roku 2019, čo možno čiastočne spôsobila pandémia ochorenia COVID-19, ktorá mohla odradiť časť študentov od štúdia v zahraničí. Rovnako prišlo k nárastu populácie zahraničných študentov, ktorá sa oproti roku 2019 zvýšila až o 1200 študentov," konštatuje sa v správe.

V roku 2019 počet absolventov dosiahol podobnú úroveň ako v roku 2006 a štúdium ukončilo vyše 38.000 študentov, z toho študenti druhého stupňa a spojeného štúdia tvorili 18.525 absolventov, študenti prvého stupňa 17.379 a doktorandi 1404. V porovnaní s rokom 2018 bol pokles najmä pri bakalárskych absolventoch. „Môžeme očakávať, že početnosť absolventov sa ustáli v rokoch 2020 – 2023, keďže vývoj počtu absolventov logicky s miernym 'omeškaním' kopíruje vývoj počtu študentov," dodáva sa v správe.

(TASR)

Páčil sa vám článok?