Na Slovensku máme 41 vysokých škôl a vyše 133-tisíc študentov - aj oni majú dnes sviatok!

17.11.2021

Zdroj: FB Univerzita Komenského

Páčil sa vám článok?

Na Slovensku študuje 133.558 vysokoškolákov. Najviac študentov a absolventov má Univerzita Komenského v Bratislave (UK) a Slovenská technická univerzita v Bratislave (STU). Informoval o tom odbor komunikácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) pri príležitosti 17. novembra, ktorý sa spája s Medzinárodným dňom študentstva.

Momentálne je na Slovensku 41 vysokých škôl, z toho je 20 verejných, tri štátne, desať súkromných a osem zahraničných. "Brány vysokých škôl opustilo počas minulého akademického roka 35.658 absolventov. Najviac ich bolo v odbore spoločenské vedy, náuky a služby, naopak, najmenej v odboroch vojenské a bezpečnostné vedy a náuky," priblížil rezort.

Pokračuje, že najviac doktorandov je v spoločenských vedách a náukách, a to 36,42 percenta. Z celkového počtu študentov tvorili doktorandi v týchto študijných odboroch 1,61 percenta študentov. Nasledovali technické vedy a náuky, tých z celkového počtu študentov tvorilo 1,08 percenta. Ďalej to boli prírodné vedy, ktoré tvorilo 0,77 percenta doktorandov.  

Na slovenských univerzitách podľa MŠVVaŠ aktuálne študuje 18.243 študentov z iných krajín. Najväčší podiel cudzincov mala Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Prešov (35,96 percenta).

(TASR)

Páčil sa vám článok?