VIDEO: SAV predstavila aplikáciu, ktorá umožní virtuálnu prehliadku artefaktov

18.10.2020

Zdroj: FB Slovenská akadémia vied

Páčil sa vám článok?

Medzinárodný projekt VirtualArch realizovaný v rámci programu Interreg – Stredná Európa 2014-2020 hľadal cesty, ako priblížiť európske archeologické dedičstvo ukryté pod zemou verejnosti, ale i ďalším zainteresovaným stranám, ako sú samosprávy či úrady, virtuálnou formou. V tejto súvislosti vznikla aplikácia, ktorá umožní virtuálnu prehliadku artefaktov.

Územie Slovenska patrí k oblastiam s vysokým výskytom archeologických nálezísk. Mnohé z nich sú ohrozované stavebnou činnosťou a aj po realizácii výskumov sú ich výsledky často nedostupné širokej verejnosti.  "Projekt rozvíja inovatívne vizualizačné prístupy a metódy v oblasti virtuálnej a rozšírenej reality podporujúcej ochranu a záchranu archeologického dedičstva a jeho využívanie v každodennom živote," povedal riaditeľ Archeologického ústavu SAV Matej Ruttkay. V rámci projektu sa stretli odborníci z ôsmich krajín.

Archeologický ústav SAV sa zameral najmä na dávnovekú podobu Nitry a jej okolia, ktorá je skrytá pod modernou mestskou zástavbou a tiež na sprístupnenie archeologických nálezov uložených v depozitároch, prípadne prezentovaných vo vitrínach múzeí.

Jedným z výstupov je mobilná aplikácia pre smartfóny a tablety s názvom AUSAV, ktorá užívateľa zoznámi s hlavnými architektonickými aj hnuteľnými pamiatkami, od stredovekých kostolov a opevnení až po najdrobnejšie gombíky či spony v prehľadnom 3D zobrazení, s využitím rozšírenej a virtuálnej reality. "Výmena poznatkov v rámci medzinárodného tímu priniesla novú kvalitu v príprave a spracovaní trojpriestorových dát, ako aj v modelovaní a rekonštrukcii kultúrneho dedičstva. Otestované spôsoby 3D dokumentácie a tvorby rozšírenej či virtuálnej reality sa budú postupne aplikovať aj na ďalších náleziskách a nálezoch nielen zo Slovenska, ale i v zahraničí," doplnil vedecký pracovník Archeologického ústavu SAV Michal Holeščák.

(TASR)

Páčil sa vám článok?

Najčítanejšie