FOTO a VIDEO: V Šaštíne sa zišli veriaci. Ako prebieha púť v čase koronakrízy?

15.9.2020
0

Zdroj: ms

Páčil sa vám článok?

Katolíci na celom Slovensku slávia sviatok Sedembolestnej Panny Márie - patrónky Slovenska. Napriek koronavírusu tak kroky mnohých z nich dnes smerovali na tradičné pútnické miesto do Šaštína. Svätú omšu tu celebroval bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský.

Koronavírus zasiahol aj Národnú púť k Sedembolestnej Panne Márii v Šaštíne, ktorá sa dnes koná iba na komornejšej, farskej úrovni. To znamená, že počet miest v bazilike je limitovaný a v priestore pred ňou vznikol ohradený sektor pre tisíc ľudí. Tí mohli dianie sledovať na veľkoplošnej obrazovke.

Organizátori hodnotili ľudí ako disciplinovaných, napriek tomu sa vyskytli i problémy. Vo vyhradenom sektore sa našli i ľudia bez rúška (nevylučujeme, že mohli mať zdravotné dôvody). Nervozita však nastala, keď vyhradený sektor tesne pred začatím svätej omše uzavreli. Pri vstupe sa zhromaždili nahnevaní veriaci, ktorí sa už nedostali dnu. Tí ani nedodržiavali sociálny odstup.

FOTOGALÉRIA:

Podmienky, za akých sa púť môže konať, stanovil RÚVZ v Senici pod vedením tamojšieho hygienika Ľubomíra Šaraboka. Do baziliky má byť umožnený vstup 500 osobám (vrátane organizačného tímu, televíznych štábov, rehoľných sestier a podobne.) a to na na špeciálne vstupenky, samostatným vchodom z bočnej strany. Veriaci musia  sedieť tak, že jedna lavica zostáva vždy prázdna a všetci musia mať prekryté dýchacie cesty. Pri vchode sa musí nachádzať dezinfekcia. 

Pokiaľ ide o priestranstvo pred bazilikou, je vytvorený sektor pre tisíc veriacich a za všetky organizačné podmienky v exteriéri zodpovedá Občianske združenie SEPTIMAVIA. Sektor má samostatný vstup a všetci veriaci musia mať  prekryté dýchacie cesty. Taktiež nesmie chýbať dezinfekcia a lavice musia byť v dvojmetrových odstupoch.

Sviatok Sedembolestnej Panny Márie je v liturgickom kalendári zaznamenaný ako záväzná spomienka. Len na Slovensku ako v jedinej krajine na svete je ustanovený za slávnosť. Vyplýva to z dávnej tradície uctievania Matky Božej, ku ktorej sa veriaci na Slovensku po stáročia utiekali najmä v ťažkých časoch.

Tradičnou súčasťou sviatku je aj národná púť v Šaštíne. Veriaci si počas tohto dňa pripomínajú sedem bolestí Matky Božej, a to Simeonovo proroctvo o osude jej syna v jeruzalemskom chráme na 40. deň po narodení Božieho syna, útek Márie a Jozefa s malým Ježiškom do Egypta pred kráľom Herodesom, hľadanie 12-ročného Ježiša v chráme v Jeruzaleme, stretnutie Márie so synom na krížovej ceste. Piatou bolesťou bol pohľad Márie na pribíjanie a zomieranie Ježiša na kríži, šiestou bolo prijatie mŕtveho Ježiša do matkinho náručia a siedmou uloženie Ježiša do hrobu.

Symbolom, prostredníctvom ktorého slovenskí veriaci vyjadrujú úctu Sedembolestnej Panne Márii, sa stala šaštínska pieta - socha sediacej Matky Božej s mŕtvym Kristom v náručí. Úcta k Sedembolestnej Panne Márii nadobudla na Slovensku takú intenzitu, že pápež Pius XI. pri príležitosti 200. výročia ustanovenia sviatku Sedembolestnej za celocirkevný sviatok (v roku 1722) vydal úradný dokument o vyhlásení Sedembolestnej Panny Márie za patrónku Slovenska, ako i Slovákov žijúcich v zahraničí.

V roku 1964 pápež Pavol VI. vyhlásil slovenskú národnú svätyňu v Šaštíne za baziliku (basilica minor). Šaštínsky chrám sa tak stal prvou bazilikou na Slovensku.

(ms, tasr)

Páčil sa vám článok?