Zvláštna ponuka: Prenajali by ste si športovú halu za takéto peniaze?

26.1.2021
0

Zdroj: Marián Dekan

Páčil sa vám článok?

Bratislavská mestská časť Petržalka vyhlásila verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na prenájom športovej haly na Prokofievovej 2. Nový nájomca musí v priebehu 10 rokov preinvestovať do nutnej rekonštrukcie objektu 1,1 milióna eur.

„Myslíme si, že za takýchto podmienok sa nikto do súťaže neprihlási,“ hovorí Tibor Letko, predseda predstavenstva Gymnastického centra, ktoré malo záujem investovať do rekonštrukcie haly vlastné zdroje vo výške 350-tisíc eur.

Multifunkčná športová hala je vlastníctvom mesta, zverená mestskej časti. Tá ju do konca decembra prenajímala manželom Šulákovcom. Petržalský úrad naďalej chce, aby objekt využívala verejnosť ako športovú halu. Tibor Letko tvrdí, že Petržalke ponúkli, že sú schopní zabezpečiť profesionálny športový program pre najmenších, mamičky s deťmi (od dvoch rokov), pre deti predškolského či školského veku, pre tínedžerov na  vyplnenie voľnočasových  aktivít, pre športové kluby, pre seniorov (zdravotná gymnastika, fyzio cvičenia, ....) pre širokú verejnosť bez ohľadu na vek, výkonnosť či zdravotný stav, pre hendikepovaných ľudí, pre deti zo sociálne slabých rodín...

„Domnievame sa , že prevádzkovať takúto športovú halu po finančnej stránke a ešte investovať ročne 100-tisíc eur je veľmi zložité až nerealizovateľné. Za takýchto podmienok sa preto do súťaže nezapojíme,“ skonštatoval, pričom dodal, že vybudovanie novej športovej haly je investícia vo výške 600-tisíc eur, bez sumy za  pozemok.

Zdroj: Marián Dekan

​Športová hala na Prokofievovej.

Budúci nájomca bude mať halu na Prokofievovej prenajatú na 30 rokov, do šiestich  mesiacov však musí požiadať o stavebné povolenie a do 10 rokov od jeho vydania investovať do opravy objektu minimálne 1,1 milióna eur. Tie sa mu započítajú do nájomného, v ktorom nie sú zahrnuté energie. „V rámci rekonštrukčných prác je nájomca povinný vykonať najmä rekonštrukciu strechy, odstránenie prenikania vlhkosti do objektu, rekonštrukciu rozvodov v predmete nájmu, prípadný prívod plynu, rekonštrukciu vzduchotechniky, rekonštrukciu sociálnych zariadení, vrátane murárskych opráv v celom predmete nájmu, maliarske práce, výmenu podlahových krytín, vonkajšiu fasádu, zateplenie a výmenu okien,“ uvádza sa v uznesení, ktoré prijali petržalskí poslanci.

Súťaž mala byť vyhlásená v polovici januára, ukončená 31. marca a možný prenájom je naplánovaný začiatkom leta 2021.

(pn)

Páčil sa vám článok?