Mesto podporí rozvoj športových ihrísk a infraštruktúry sumou 600-tisíc eur

21.12.2020
0

Zdroj: FB Juraj Káčer

Páčil sa vám článok?

Hlavné mesto zverejní grantovú výzvu na podporu športových aktivít. V oblasti podpory investícií do športovej infraštruktúry vyčlenilo vo svojom rozpočte na rok 2021 sumu 600-tisíc eur. re-rozvoj-sportu-a-vzdelavania-v-bratislave

Bratislave zverejňuje  ďalšiu Výzvu na podávanie žiadostí pre Podprogram č. 4 na podporu činností realizovaných vo verejnom záujme prostredníctvom investovania finančných prostriedkov do športovej infraštruktúry. Peniaze sú vyčlenené na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športových ihrísk, športových objektov, zariadení a budov na šport a rekreáciu verejnosti alebo obstaranie materiálno-technickej základne športovej infraštruktúry.

V roku 2020 hlavné mesto podporilo 17 projektov vo výške 850-tisíc eur, pre rok 2021 je v rozpočte mesta schválených 600-tisíc eur. Minimálna suma dotácie pre jeden projekt je 10-tisíc eur, maximálna vo výške 150-tisíc eur.

Záujemcovia o poskytnutie dotácie z Podprogramu č. 4 sa môžu registrovať a podávať svoje žiadosti v lehote od 23. decembra 2020 do 1. marca 2021 do 12:00 hod na tejto stránke .

Podrobnejšie informácie o jednotlivých podprogramoch grantového programu a o vyhlasovaných výzvach k podávaniu žiadostí o udelenie grantu získajú záujemcovia na webovom sídle hlavného mesta.

(ms)

Páčil sa vám článok?

Najčítanejšie