Samospráva

 • Samospráva
 • 10.09.1998 09:00

Pieskoviská boli všetky opravené

0 0

Aj keď to možno bude znieť v súčasnosti už takmer neuveriteľne, mestská časť Karlova Ves poskytla zo svojho rozpočtu nemalé čiastky pre školy a základné školy nachádzajúce sa na jej teritóriu.

 • Samospráva
 • 10.09.1998 09:00

Viac na internete

0 0

Podrobnejšie informácie o živote bratislavskej mestskej časti Karlova Ves náj­d­ete na internetovskej adrese: http://www.netlab.sk/~mukves.

 • Samospráva
 • 10.09.1998 09:00

Väčšina Bratislavčanov chce ísť voliť

0 0

S blížiacimi sa parlamentnými voľbami sa v médiách čoraz nástojčivejšie objavuje výzva, aby oprávnení voliči využili svoje právo a išli voliť. Nás tentoraz v uliciach mesta zaujímalo, či pôjdu voliť aj Bratislavčania.

 • Samospráva
 • 10.09.1998 09:00

Volebné zásady musí poznať každý volič

0 0

V súvislosti s nadchádzajúcimi parlamentnými voľbami si dovoľujeme všetkým oprávneným voličom pripomenúť niektoré volebné zásady, ktoré vyplývajú z volebného zákona.

 • Samospráva
 • 10.09.1998 09:00

Svätá Margita víťazí nad zlom

0 0

V nedeľu 6. septembra boli v Lamači vysvätené nové symboly tejto mestskej časti - erb, pečať, vlajka, štandarda a koruhva. Lamač sa tak vrátil podobne ako ostatné bratislavské mestské časti k historickým symbolom, ktoré reflektujú históriu a tradície obce.

 • Samospráva
 • 01.09.1998 09:00

Starosta Bajan tvrdí: Až do odtrhnutia

0 0

Rovnaký titulok mal úvodník v prvom čísle Petržalských novín v máji 1995. Napriek tomu, že jeho základom bolo sebauvedomenie si občianskej príslušnosti k miestu bydliska - a nie špekuľovanie o fyzickom odtrhnutí od ľavého brehu Dunaja - vyvolal u niektorých poslancov petržalského miestneho zastupiteľstva búrku nevôle.

Bratislavčania v hlasovaní rozhodli, že z občianskeho rozpočtu mesta (vo výške 50 000 eur) pôjde 9495 eur na projekt s názvom „Bez bariér za zdravím", a to na zlepšenie podmienok pre chodcov, cyklistov, matky s kočíkmi a občanov so zníženou schopnosťou pohybu v okolí Nemocnice s poliklinikou na  Antolskej neďaleko jazera Veľký draždiak.


Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania Bratislavských novín.