Blížia sa voľby, skontrolujte si schránky!

30.1.2007
0
Páčil sa vám článok?

V súvislosti s nadchádzajúcou voľbou prezidenta republiky budú všetkým voličom poštou doručené oznámenia o čase konania volieb, o volebnom okrsku a mieste, kde môže oprávnený volič voliť.

Preto je potrebné, aby si všetci obyvatelia mesta, ktorí sú oprávnení voliť, skontrolovali svoje poštové schránky v mieste trvalého miesta, či sú funkčné a riadne označené menom a priezviskom.

V prípade, že niektoré domácnosti nemajú poštovú schránku a voliči, ktorí tu sú prihlásení na trvalý pobyt, majú záujem ísť voliť prezidenta republiky, je potrebné si takúto poštovú schránku zabezpečiť. Napríklad v mestskej časti Staré Mesto budú oznámenia o konaní volieb doručované od 23. do 25. apríla.

Ako oznámil Krajský úrad v Bratislave, v rámci zabezpečenia zákonom stanovených úloh obce pri organizácii prezidentských volieb vytvorili mestské časti volebné okrsky a určili volebné miestnosti. V Bratislave bude 384 volebných okrskov a tri osobitné okrsky - v zariadení väzenskej a justičnej stráže, v ružinovskej nemocnici a v nemocnici na Kramároch.

(stn)

Páčil sa vám článok?