V minulých rokoch sa Podunajské Biskupice zmenili, mnohé však ešte treba zmeniť

23.1.2007
0
Páčil sa vám článok?

Podunajské Biskupice sú svojou rozlohou najväčšou bratislavskou mestskou časťou. Ležia na začiatku Žitného ostrova a práve v ich katastri sa nachádzajú zvyšky lužných dunajských lesov. Čím žijú obyvatelia tejto mestskej časti, aké majú problémy a plány, o tom sme sa už pozhovárali so starostom Podunajských Biskupíc Otom NEVICKÝM.

- V minulých rokoch sa toho v Podunajských Biskupiciach zmenilo dosť - vybudovalo sa námestie, penzión pre dôchodcov, vyrástlo tu viacero nových prevažne firemných budov. Nezmenila sa však situácia súvisiaca s už začatou výstavbou kanalizácie v starej obci a s infraštruktúrou a službami na sídlisku. Ako najväčší problém totiž vnímame skutočnosť, že sa nachádzame na Žitnom ostrove, ktorý je zásobárňou pitnej vody, a nemáme ešte starú časť obce odkanalizovanú. Druhým problémom je nedostatočne rozvinutá infraštruktúra v sídliskovej časti Biskupíc, kde nám tiež chýbajú priestory pre kultúrne a spoločenské podujatia. To všetko by sme chceli v najbližších rokoch vyriešiť a zlepšiť k spokojnosti obyvateľov našej mestskej časti. Chceme tiež v spolupráci s mestskou a štátnou políciou zastaviť rast kriminality a postupne ju znížiť, aby sa občan nebál večer vyjsť na ulicu, aby bol chránený jeho majetok, najmä autá a domy. Plánujeme začať výstavbu rodinných domov, bytov, ako aj malometrážnych bytov pre sociálne slabšie rodiny. Okrem toho chceme zabezpečiť opravu a údržbu komunikácii, o ktoré sa stará naša mestská časť. To všetko si však vyžaduje nemalé finančné prostriedky. Keďže poznáme možnosti štátneho rozpočtu a vieme, čo môžeme dostať zo štátnych fondov, budeme musieť zohnať prostriedky aj z iných zdrojov.

Odkiaľ chcete chýbajúce finančné prostriedky získať?

- Snažíme sa ich nájsť najmä v zahraničí, kde sú väčšie možnosti získať nielen silných investorov, ale aj výhodné úvery. Jedným z mojich cieľov je zabezpečiť zahraničných investorov pre výstavbu zóny Centrum v oblasti Uzbeckej a Kazanskej ulice, kde by mali vyrásť polyfunkčné budovy s obchodnými a kancelárskymi priestormi. Podobne chceme získať investorov aj pre výstavbu podnikateľsko-výrobnej zóny pozdĺž Ulice svornosti - na území, ktoré je zatiaľ limitované ochrannými pásmami Slovnaftu.

Čo chcete urobiť pre rozvoj kultúry a spoločenského života mestskej časti?

- Aj v tomto smere máme čo zlepšovať. Chceme rozbehnúť niektoré aktivity, ktoré by kultúrny a spoločenský život dostali ešte na vyššiu úroveň. Máme kultúrny dom Vetvár s kapacitou zhruba 200 ľudí a kultúrny dom Vesna s kapacitou do 50 ľudí, ktoré využívame v maximálne možnej miere a stále nestačia. Aj preto chceme na sídlisku vybudovať kultúrny dom s kapacitou približne 300 až 350 ľudí, kde by mohli byť filmové predstavenia, prednášky, ale aj plesy a zábavy. Na prelome apríla a mája sme usporiadali tradičné Biskupické dni a už teraz začíname pripravovať tie budúcoročné, ktoré by mali byť ešte bohatšie a zaujímavejšie.

Zhováral sa Slavo Polanský

Páčil sa vám článok?