Minuloročné oslavy prvej písomnej zmienky prebudili v Rusovčanoch zdravý patriotizmus

17.1.2007
0
Páčil sa vám článok?

K menším bratislavským mestským častiam patria aj Rusovce. V minulom roku si obec pripomenula 790. výročie prvej písomnej zmienky, čo bolo pre Rusovčanov príležitosťou, aby sa viac zaujímali nielen o históriu obce, ale aj o súčasné dianie v nej.

Zdravý patriotizmus obyvateľov tejto mestskej časti dokázal povzniesť spoločný záujem obce nad osobné záujmy jej obyvateľov. O tom, čo sa tejto mestskej časti podarilo dosiahnuť v uplynulých rokoch, sme sa pozhovárali so starostkou Rusoviec Evou PAPÁNKOVOU.

- V uplynulom období sa nám podarilo zrekonštruovať niektoré obecné budovy. Ide najmä o požiarnu zbrojnicu, kde bol zriadený veľmi pekný klub požiarnikov, budovu miestneho úradu a klub detí a mládeže. V uplynulých rokoch bola dokončená výstavba diaľnice v smere do Maďarska, čo výrazne pomohlo aj našej mestskej časti. Z obce totiž bola vylúčená nákladná medzištátna doprava, ktorá dovtedy značne komplikovala dopravu a život v Rusovciach. V obci sa začala budovať kanalizácia. Jej výstavba však bola značne sťažená, najmä vzhľadom na množstvo archeologických nálezov na území obce. Pri kladení každého kanalizačného zberača robili archeológovia výskum, ktorý, pochopiteľne, výstavbu zdržiaval. Boli však objavené viaceré vzácne nálezy z doby rímskej, ktoré tak rozšírili expozíciu Múzea Antickej Gerulaty v Rusovciach. Za najvýznamnejšiu udalosť uplynulého obdobia však považujem minuloročné oslavy 790. výročia prvej písomnej zmienky o Rusovciach, ktoré trvali tri dni. Pri tejto príležitosti sme vydali aj prvú publikáciu o minulosti a prítomnosti obce. Na príprave osláv sa aktívne zúčastnili všetci Rusovčania. To ich trošičku stmelilo a prebudilo v nich hrdosť na svoju obec. Obyvateľstvo Rusoviec je mnohonárodnostné, veď tu pokope žijú Slováci, Maďari, Nemci a Chorváti. Nikdy tu však neboli nijaké národnostné problémy, spolunažívanie v Rusovciach je ukážkové.

Aké hlavné úlohy stoja pred samosprávou Rusoviec v novom štvorročnom volebnom období?

- Je to predovšetkým dobudovanie kanalizácie. Hlavný zberač je už dokončený, v tomto roku majú byť vybudované aj domové prípojky. Všetko však závisí od investora, ktorým je štátny podnik Vodohospodárska výstavba. Vybudovanie kanalizácie v Rusovciach, ale aj v Jarovciach a v Čunove je podľa mňa nevyhnutné. Ide o záujem celého mesta, pretože naše studne zásobujú pitnou vodou približne 60 percent Bratislavy. Existujúce priepustné žumpy túto pitnú vodu ohrozujú, najmä teraz, keď je hladina spodnej vody dosť vysoká. Ak by nebola kanalizácia dokončená, výrazne by sa zvýšili výdavky na čistenie vody.´

Zhováral sa Slavo Polanský

Páčil sa vám článok?