Hrozba bankrotu zažehnaná: Ružinov s rezortom dopravy vyhrali súdne spory za 35 miliónov eur

19.1.2023
0

Zdroj: TASR - Pavol Zachar

Páčil sa vám článok?

Bratislavská mestská časť Ružinov spolu s ministerstvom dopravy vyhrali dva súdne spory spolu za 35 miliónov eur, ktoré sa ťahali už niekoľko rokov. Informoval o tom ružinovský starosta Martin Chren.

Hrozba likvidačného dlhu, ktorý by Ružinov poslal do bankrotu a ktorá nad ním roky visela, je podľa jeho slov zažehnaná.

V oboch prípadoch ide o súdne spory o náhradu škody, spôsobené údajným nezákonným konaním stavebného úradu v Ružinove. Žalovaným bolo ministerstvo dopravy, ale škody by podľa starostu platila mestská časť. Oba prípady vníma ako špekulatívnu snahu o obohatenie sa na úkor samosprávy.

"V prvej žalobe išlo o konanie v právnej veci žalobcu Prentis Consultants so sídlom v Londýne o zaplatenie náhrady škody vo výške 29.500.000 eur s príslušenstvom, ktoré sa začalo v roku 2014. Škoda mala údajne vzniknúť právnemu predchodcovi žalobcu, spoločnosti Dunaj Petrol Trade (DPT), v konkurze, so sídlom v Komárne v rámci územného konania," spresnil starosta.

Týkať sa malo umiestnenia stavby, a to prekladiska tekutých substrátov vo verejnom prístave v Bratislave. "Žalobca si uplatnil náhradu škody jednak z titulu nezákonného rozhodnutia a jednak z titulu nesprávneho úradného postupu nášho stavebného úradu. Žalobca mal uplatnenú pohľadávku na náhradu škody nadobudnúť od spoločnosti DPT na základe zmluvy o postúpení pohľadávky uzatvorenej v roku 2013 medzi DPT ako postupcom a žalobcom ako postupníkom," vysvetlil Chren.

V druhom konaní išlo o uplatnený nárok pôvodného žalobcu Stamina so sídlom v Bratislave o zaplatenie náhrady škody vo výške 5.363.838,54 eura s príslušenstvom, ktoré sa začalo v roku 2010. V priebehu konania pôvodný žalobca na súde uplatnenú pohľadávku postúpil spoločnosti Potos so sídlom v Malackách.

Uplatnená škoda mala vzniknúť v súvislosti s územným konaním o vydanie územného rozhodnutia o umiestnenie stavby. Išlo o polyfunkčný bytový súbor na Teslovej ulici v Bratislave. Žalobca si uplatnil náhradu škody z titulu nesprávneho úradného postupu stavebného úradu.

Starosta nevie vylúčiť, že nejaká "schránková firma" nepodnikne pokus o mimoriadny opravný prostriedok. "V oboch prípadoch sme však presvedčení, že krajský súd v náš prospech rozhodol podľa práva a oba spory sú dnes v náš prospech právoplatne ukončené," poznamenal Chren.

(TASR)

Páčil sa vám článok?