Starostka Vrakune Ľudmila Lacková: Nie každý si môže sám postaviť rodinný dom

13.12.2006
0
Páčil sa vám článok?

Vaša mestská časť prestavuje budovu, ktorá bola rozostavaná ešte pred rokom 1989 a mala slúžiť ako kultúrny dom, na polyfunkčný objekt. V akom štádiu je táto investičná akcia?

- Budovu medzi ulicami Rajecká, Bučinová a Kríková, o ktorej hovoríme, pozná každý obyvateľ Vrakune, pretože dvanásť rokov „strašila“ ako rozostavaný skelet a narúšala vzhľad ináč vydarenej pešej zóny, ktorá bola vybudovaná v rámci komplexnej bytovej výstavby. V predchádzajúcom období sme sa aj s poslancami rozhodli, že sa pokúsime splniť volebný program a od septembra minulého roku sme ju začali prestavovať na polyfunkčný objekt, v ktorom budú nielen priestory pre kultúru a knižnica, ale aj kancelárie, obchodné priestory a desať bytov pre mladé rodiny. V suteréne budú parkovacie miesta. Keďže mestská časť má iba obmedzené finančné prostriedky, museli sme dokončenie tejto stavby rozdeliť do troch etáp. V prvej etape dostavby sa mal objekt zabezpečiť tak, aby nedochádzalo k ďalšiemu znehodnocovaniu diela, preto sa začalo strechou, opláštením budovy a prestavbou suterénu na parkovacie miesta, aby sme ich mohli začať predávať a využívať. Na Kríkovej ulici je nenormálny stav v parkovaní aj preto, že stavebný dvor zaberá aj časť parkovacích miest na tejto ulici. Prvá etapa, ktorá si vyžiadala náklady vo výške 41 miliónov korún, pričom mestská časť si zobrala dvadsaťmiliónový úver so splatnosťou na pätnásť rokov, je už dokončená a skolaudovaná bola 24. februára. Zatiaľ neviem povedať, kedy bude mať mestská časť prostriedky na druhú etapu, závisí to aj od toho, ako sa podarí „zazmluvniť” priestory určené na podnikateľské účely.

Aké ďalšie významnejšie investičné akcie plánujete realizovať v najbližších rokoch?

- Vzhľadom na investície, ktoré mestská časť vynakladá do tohto polyfunkčného objektu, neviem povedať, či budeme mať dostatok prostriedkov aj na iné investičné akcie. Ak to však bude možné, budeme sa snažiť dokončiť infraštruktúru v mestskej časti. Na niektorých miestach, najmä na Brezovej ulici, chýba kanalizácia a jej vybudovanie by malo byť pre nás akousi druhou prioritou. Budeme sa snažiť investovať aj v iných oblastiach, zatiaľ však nemôžem hovoriť konkrétne.

Na území susedného Ružinova sa objavili veľkí investori, ktorí prichádzajú s významnými projektmi. Prišli nejakí aj do Vrakune?

- Pochopiteľne, investori sa objavujú aj vo Vrakuni. Problémom je, že si vytypovali také lokality, v prípade ktorých územný plán buď hovorí, že to, čo tam chcú postaviť, v týchto lokalitách byť nemôže, alebo to tam byť môže, ale iba v obmedzenej forme. Preto je potrebné dopracovať územný plán nielen mestskej časti, ale aj celého hlavného mesta, aby investori mohli v plnej miere realizovať svoje plány. Už aj preto, že všetky plány, s ktorými prišli, sa týkajú priestorov situovaných v blízkosti letiska a nevieme, aké sú ďalšie zámery s letiskom. Tento priestor je pre nich zaujímavý aj preto, že po dobudovaní diaľničného úseku Mierová - Senecká sa ráta aj s obchvatom Vrakune, pretože Hradská ulica, ktorá je paralelná so železničnou traťou z Komárna, je dopravne preťažená. Zatiaľ vieme len to, že obchvatová komunikácia by sa mala presunúť na druhú stranu železnice.

Podľa našich informácií existoval zámer vybudovať supermarket alebo hypermarket na Ráztočnej ulici...

- Zámer vybudovať supermarket na Ráztočnej ulici skutočne existoval, ale dnes už nie je aktuálny. V súčasnosti existuje zámer vybudovať v priestore na Ráztočnej ulici na zreštituovaných pozemkoch 250 bytov. Popri bytoch by tam malo byť určité zázemie, nie však supermarket.

Aká je vo Vrakuni aktuálna situácia v oblasti výstavby bytov a v oblasti individuálnej bytovej výstavby?

- Individuálna bytová výstavba vo Vrakuni nadobudla nebývalý rozmach, aj preto, lebo reštituenti nadobudnuté pozemky predali. Nové rodinné domy vyrastajú ako huby po daždi a vyrastajú u nás celé architektonicky hodnotné štvrte. Pokiaľ ide o bytovú výstavbu, v minulom volebnom období vzhľadom na neochotu poslancov neboli predpoklady na to, aby sa výraznejšie rozbehla. Máme však asi 500 žiadostí o pridelenie bytu, preto nesúhlasím s názormi, že nová sídlisková výstavba nie je potrebná. Myslím si, že mladí ľudia, ktorí si chcú založiť rodinu, musia mať možnosť niekde bývať, nie každý má to šťastie, že si môže dovoliť sám postaviť rodinný dom. Na spomenutých 250 bytov na Ráztočnej ulici je vydané už aj stavebné povolenie, ale nestavia ich mestská časť.

Problémom všetkých mestských častí je doprava a parkovanie. Ako chcete riešiť situáciu v tejto oblasti na území Vrakune?

- Tento problém je najvypuklejší najmä v novom obytnom súbore, ktorý vznikol na mieste starej Vrakune. Autá parkujú aj na chodníkoch a dokonca aj v zeleni, pretože iná možnosť na parkovanie jednoducho nie je. A to aj napriek tomu, že naša mestská časť za uplynulých dvanásť rokov postavila asi 600 veľkokapacitných nadzemných i podzemných garáží a niekoľko desiatok parkovacích miest sa nám podarilo vytvoriť tým, že sme čiastočne likvidovali zelené ostrovčeky, ktoré boli pri existujúcich parkovacích plochách. Parkovanie je vo Vrakuni obrovským problémom. Ak to bude možné, nové možnosti budeme hľadať v spolupráci s organizáciami pôsobiacimi na území mestskej časti. Určité rokovania sme už mali s vrakunskou panelárňou, možno sa nám podarí vybudovať ďalšiu garáž v lokalite Ráztočnej ulice.

Mestské časti prevzali od štátu školské zariadenia, ktoré sú neraz v zanedbanom stave. Ako riešite túto situáciu vo Vrakuni?

- Mestská časť ešte fakticky neprevzala od štátu školské zariadenia, delimitačné protokoly ešte neboli podpísané. Nemôžem povedať, že všetky školské zariadenia, ktoré sme prevzali, sú v dezolátnom stave, zatiaľ sme sa rozhodli investovať do základných škôl, ktoré sme dali vymaľovať. Bude potrebné opravovať aj strechy, fasády, okná, v tomto smere však budeme môcť postupovať iba po troškách, v rámci našich možností a dotácií, ktoré prídu od štátu.

Na aké ďalšie záležitosti týkajúce sa života vo vašej mestskej časti sa chcete sústrediť počas tohto funkčného obdobia?

- Okrem tých, na ktoré sme sa zameriavali doteraz, sú to oblasti, ktoré na mestskú časť prešli v rámci presunu kompetencií.

Čo konkrétne si sľubujete od spolupráce s novým vedením mesta?

- Myslím si, že v komunálnych voľbách sme všetci, teda nielen ja, ale aj starostovia ďalších mestských častí, držali palce starostovi Starého Mesta Andrejovi Ďurkovskému. Vždy sme hovorili, že do funkcie primátora by mal prísť človek, ktorý dôverne pozná komunálnu sféru, pohybuje sa v nej dlhé roky a vie, čo všetko je s tým spojené. Verím, že spolupráca, s ktorou sme začali hneď od prvého dňa, ako nastúpil do funkcie primátora, bude pokračovať celé nasledujúce štyri roky a budeme sa vedieť s ním vedieť dohodnúť aj na takých veciach, na ktorých sme sa nevedeli dohodnúť s predchádzajúcim vedením mesta.

Zhováral sa Juraj Handzo

Páčil sa vám článok?