Hodžovo námestie čaká obnova. Ako sa zmení?

19.1.2022
0

Zdroj: Magistrát Bratislava

Páčil sa vám článok?

Hodžovo námestie v centre Bratislavy čakajú zmeny. To, aby bolo skutočne reprezentatívne a živé, môže zabezpečiť iba architektonická súťaž, ktorej príprava a následná realizácia si vyžadujú roky. Preto sa magistrát rozhodol urobiť dočasné úpravy. Informuje o tom na sociálnej sieti.

Ako upozorňuje magistrát, súčasný stav námestia je neudržateľný. Dlažba je poškodená, betónové obruby kvetináčov sú vo veľmi zlom stave a rozpadávajú sa. Zeleň v nich nemá vhodný priestor na kvalitný rast a poškodzuje dlažbové podložie, čím prispieva k zatekaniu do podchodu. Tento stav treba sanovať hneď.

"Už na jar zrealizujeme spolu s Metropolitným inštitútom Bratislavy na námestí sadu jednoduchých zlepšení, vďaka ktorým budeme môcť toto námestie plnohodnotne a bez hanby využívať aj v čase, kým prebehne veľká, komplexná revitalizácia na základe architektonickej súťaže," uvádza mesto.

FOTOGALÉRIA (Hodžovo námestie dnes):

A ako budú zmeny vyzerať? 

- betónové obruby nahradia novými kvetináčmi

- rastliny, ktoré sú perspektívne, presadia na iné vhodné stanovištia a odumierajúcu zeleň v apríli nahradia 90 novými stromami a trvalkovou zeleňou.

- námestie majú spríjemniť najmä okrasné stromy vhodné pre mestské podmienky. Vysadia tu javory, muchovníky, hraby, liesky turecké, jaseňovce a tiež ambrovníky.

- pribudne tiež zhruba 30 bratislavských lavičiek a 10 košov, čím sa celý mobiliár zjednotí.
- opravia a doplnia poškodenú alebo chýbajúcu dlažbu

"Návrh reinterpretuje pôvodnú zeleň, zachováva hlavnú kompozičnú os a priehľady na významné okolité body a aj na Prezidentský palác tak bude krajší pohľad. Návrh podporuje priechodnosť územia a tiež ponúka lepší prístup zo spodnej časti námestia. Vytvorenie zelených ostrovov podporí intimitu prostredia, pričom zachováva bezpečnosť a prehľadnosť v území," vysvetľuje magistrát.

VIZUALIZÁCIE (budúca podoba námestia):

Súčasná podoba Hodžovho námestia vznikla v roku 1981, keď sprevádzkovali mimoúrovňovú križovatku s podchodom. Námestie pred barokovým Prezidentským palácom, má výraznú osovú dispozíciu. Hlavná kompozičná os vychádza z paláca a práve na tejto osi je umiestnená aj kruhová Fontána Planéta mieru.

(ms) 

Páčil sa vám článok?

Najčítanejšie