Kopanec do chrbta či sácanie na zem. Nové Mesto uzavrelo zmluvu s SBS, ktorá podľa OZ Vagus útočí na ľudí bez domova!

27.11.2021

Zdroj: FB R.K.

Páčil sa vám článok?

Rozpočtová organizácia mestskej časti Nové Mesto uzavrela zmluvu so súkromnou bezpečnostnou službou, ktorá má útočiť na ľudí bez domova. Tvrdí to OZ Vagus a samosprávu vyzýva otvoreným listom na okamžitú nápravu.

Občianske združenie informovalo, že EKO - podnik verejnoprospešných služieb uzavrel v októbri 2021 Zmluvu o poskytovaní bezpečnostných služieb so súkromnou spoločnosťou Danubia Security s.r.o. Podľa zmluvy má bezpečnostná služba zabezpečovať v rôznych lokalitách Nového Mesta verejný poriadok. "Podľa viacerých nezávislých podnetov má však dochádzať k fyzickým útokom na ľudí bez domova, ktoré sprevádzajú kopance do chrbta, sotenia na zem, vyháňanie z verejných priestranstiev či zabraňovanie vstupu do nich," znepokojene priblížilo OZ Vagus.

Občianske združenie Vagus pomáha ukončovať bezdomovectvo ľudí žijúcich na území Bratislavy a podáva pomocnú ruku tým, ktorí z rôznych dôvodov žijú na ulici, už 10 rokov. Posledné týždne, ako tvrdí, dostáva podnety od svojich klientov a klientiek, ale aj od občanov a občianok, ktoré sa týkajú brutálneho vystupovania zamestnancov spoločnosti Danubia Security s.r.o.

“Podľa výpovedí rôznych našich klientov a klientiek dochádza na mieste k slovným, no najmä fyzickým útokom. Ľudia bez domova sú vyháňaní z parku na Račianskom mýte kopancami do chrbtov, bývajú sotení na zem. Niektorí mali byť napadnutí zozadu, bez predošlého vyzvania, aby opustili priestor,” opísala aktuálnu situáciu Alexandra Kárová, riaditeľka združenia Vagus s tým, že niektorých klientov mali napadnúť a vyhodiť z parku, aj keď tam len nečinne sedeli, alebo tadiaľ prechádzali, a preto viacerí ľudia bez domova park začali úplne obchádzať a volia radšej dlhšiu trasu.

Spomínané podnety nemajú byť len od ľudí bez domova, ale aj od občanov. Rovnaká situácia sa má diať aj v okolí Kuchajdy. 20 zamestnankýň a zamestnancov združenia Vagus preto zaslalo otvorený list Danielovi Hulínovi, ktorý ako poverená osoba na výkon funkcie riaditeľa EKO - podniku verejnoprospešných služieb zmluvu podpísal. V liste žiadajú odstúpenie od zmluvy so spoločnosťou Danubia Security s.r.o. Nakoľko je táto zmluva účinná len dva mesiace, žiadajú tiež jej nepredĺženie. 

Kárová si uvedomuje, že verejné priestranstvo na Račianskom mýte využívajú niektoré skupiny ľudí na užívanie alkoholu a svojim správaním obťažujú okolie. Kroky súkromnej bezpečnostnej služby však považuje za neakceptovateľné. V otvorenom liste preto OZ Vagus vyzýva na riešenie situácie aj zastupiteľský zbor MČ Nové Mesto na čele so starostom R. Kusým. 

OZ Vagus považuje v otázke riešenia bezdomovectva samosprávy za kľúčových partnerov. Upozorňuje, že Ddlhodobo však bojuje s nezáujmom väčšiny mestských častí riešiť problémy spoločne a systematicky. "Počas dvoch mesiacov, kedy sa má spomínaná SBS služba starať o verejný poriadok na území Nového Mesta, má byť spoločnosti vyplatená odmena za poskytovanie strážnych služieb v maximálnej výške 9600 eur. Podľa zverejnených zmlúv predstavuje rovnako vysoká suma súčet dotácií, ktoré dostali tri mimovládne organizácie (OZ Vagus, OZ Stopa, Depaul Slovensko, n.o.) pracujúce s ľuďmi bez domova na území Bratislavy od mestskej časti Nové Mesto za posledné tri roky," spresnila Kárová.

Zastupiteľstvo mestskej časti má pritom o tejto zmluve vedieť. “Opäť sa tak nachádzame v situácii, kedy chce na jednej strane mestská časť riešiť problematiku spojenú s bezdomovectvom, na strane druhej adekvátne nepodporuje profesionálne organizácie pracujúce v tejto oblasti a neprizve ich k riešeniu aktuálnych problémov,” hovorí Kárová. Združenie Vagus v otvorenom liste ponúka návrhy na riešenie. 

Miestny poslanec Pavol Galamboš pôsobenie SBS podporil aj na svojom profile na sociálnej sieti.

Pôsobenie SBS v lokalite malo byť dohodnuté práve na základe jeho iniciatívy. Poslanca sme k problému oslovili, jeho reakcia je nasledovná. Podľa jeho slov sa v tomto roku, hlavne v letných mesiacoch, dramaticky zhoršila hygienická a bezpečnostná situácia v parku na Račianskom mýte, ľudia bez domova, narkomani a iné neprispôsobivé skupiny ľudí znečisťovali exkrementami park, verbálne a fyzicky napádali seniorov,..."Dňa 03.08.2021 som písal e-mail pánovi Károvi, predsedovi oz.Vagus, so žiadosťou o pomoc riešenia tohto stavu. Vo svojej odpovedi uviedol, že budú dvakrát mesačne monitorovať dané územie, inú pomoc neuviedol a neponúkol, i keď gro problémov zapríčinili klienti Vagusu," povedal pre banoviny poslanec Galamboš v reakcii na list od OZ Vagus.

Ako ďalej uviedol, mestská časť si najala SBS a situácia sa zlepšila, o čom svedčia aj reakcie seniorov, rodičov, obyvateľov Bratislavy. "Pani Bernátová vo svojom liste bez akýchkoľvek dôkazov, len na základe tvrdení a fabulácií nejakých ľudí, hovorí o určitých situáciách, ktoré hraničia s naplnením podstaty trestných činov. PZ SR ani Mestská polícia neeviduje žiadne oznámenie, resp.podanie, ktoré by popisovalo takéto konanie SBS, preto jej tvrdenia považujeme za irelevantné. Naopak, SBS si koná svoje povinnosti profesionálne, upozorňovaním a dohováraním dosiahli pozitívny stav v parku Račianske mýto. Ak sa situácia zhorší, budeme opätovne angažovať SBS na zjednanie nápravy, nielen na Račianskom mýte a Kuchajde, ale aj na iných miestach mestskej časti," dodal poslanec.

"Verejný priestor je tu pre všetkých a  nik nemôže rozhodovať, kto do neho môže vstúpiť a kto nie. Pokiaľ v ňom niekto narúša verejný poriadok, je potrebné zavolať políciu. Riešiť spomínaný problém zazmluvnením súkromnej bezpečnostnej služby považujeme za kontroverzné a je otázne, či samo o sebe nie je nezákonné," dodala Kárová v liste adresovanom samospráve. Ako vhodné považuje OZ riešiť neprispôsobivých ľudí v individuálne a bez fyzického násilia, okrem riešenia problému v súčinnosti s políciou, podporovať organizácie pracujúce s ľuďmi bez domova v danej lokalite, spustiť prevádzku služby pre ľudí bez domova alebo poskytnúť priestory či finančnú podporu organizáciám prevádzkujúcim takéto služby.

(ts,nc)

 

 

 

Páčil sa vám článok?

Najčítanejšie