V Dúbravke vysadia viac než 80 nových stromov, vzniknú miniparčíky

16.11.2021
0

Zdroj: MÚ Dúbravka

Páčil sa vám článok?

Javor, lipa, pagaštan, buk, dub, jedľa aj pawlonia, jarabina i okrasné čerešne.....rôzne druhy stromov, rôzne lokality, miesta po celej Dúbravke. Mestská časť Bratislava-Dúbravka odštartovala veľkú jesennú výsadbu stromov.

Nové stromy pribudnú v lokalitách Bagarova, Beňovského, Galbavého pod Kostolom Ducha Svätého, Pri kríži, Materská škola Nejedlého, záhrada miestneho úradu na Žatevnej, Kudlákova, Homolova aj pri fontáne Bazovského.

Novinkou je „vetrolam“, ktorý vznikne na ulici Pri kríži a miniparčíky vo vnútroblokoch na Bagarovej, Beňovského a pri fontáne na Bazovského ulici. Dokopy vysadí mestská časť Bratislava-Dúbravka 82 stromov v 11 rôznych lokalitách.

Zdroj: MÚ Dúbravka

Keďže ide o vzrastlé stromy, sadia sa s koreňovým zemným balom. Predpestovali ich v okrasných škôlkach niekoľko rokov a sú tri razy presádzané tak, aby takto zapestovaný koreňový systém zvládol štart na novom stanovišti vo verejnej zeleni. Obalené sú pletivom, ktoré sa v zemi postupne rozpadne.
Okolo vysadeného stromu budú tri koly s ukotvením, aby strom lepšie odolával vplyvom okolia a tiež poveternostným vplyvom. Za asi tri roky budú koly odstránené.

Kmeň stromu je natretý špeciálnou bielou látkou, ktorá zabezpečí, aby sa na strome nerobili trhliny od mrazu či slnečných lúčov, pretože medzi dňom a nocou je vysoký teplotný rozdiel. Biela látka bude na kôre stromu niekoľko rokov, bude sa rozpínať a pri raste kôry zabráni poškodeniu kôry kmeňa.

Zdroj: MÚ Dúbravka

Desiatky nových stromov oživili verejné priestory aj v minulých rokoch. V roku 2015 pribudlo 20 nových stromov, v roku 2016 to bolo 31 stromov, v roku 2017 viac než 50 a v rokoch 2018, 2019 a 2020 takmer stovka nových stromov každý rok.

Mestská časť sa nezameriava len na výsadbu nových stromov. K prioritám patrí pravidelná kontrola a starostlivosť o verejnú zeleň.
„Zabezpečujeme potrebnú starostlivosť o dreviny.“ približuje Zuzana Knetigová z Oddelenia životného prostredia miestneho úradu.

„Mladé stromy máme pod drobnohľadom. Najmä v prvých troch rokov je potrebné zabezpečiť stromom prísun vody, aby dobre zakorenili a adaptovali sa na nové podmienky. Dôležité je tiež udržiavanie zálievkovej misy, kontrola úväzkov, inštalácia ochrany na báze kmeňa pred mechanickým poškodením. Následne zabezpečujeme výchovné rezy u mladých stromov, ktoré to potrebujú na správne založenie a tvarovanie mladej koruny. Súčasne na starších stromoch zabezpečujeme zdravotné a bezpečnostné rezy. Rez mladých a aj dospelých stromov vykonávajú odborníci, arboristi."

(ts, ms) 

Páčil sa vám článok?