Záhorská Bystrica nadstavuje budovu jedálne v areáli školy, pribudne 8 nových tried

10.8.2021
0
Páčil sa vám článok?

Mestská časť Bratislava-Záhorská Bystrica začína s nadstavbou budovy jedálne v školskom areáli ZŠ s MŠ Hargašova 5. Nadstavba poskytne škole 8 nových tried a zväčší súčasnú jedáleň. Stavebné práce by mali prebiehať do apríla 2022, mestská časť požiadala o financie na realizáciu tejto stavby z fondov Európskej únie vo výške 1,93 milióna EUR.

Nadstavba školskej jedálne je navrhnutá v nízkoenergetickom štandarde, súčasťou ktorého je kontrolované vetranie pre zaistenie dostatočnej kapacity čerstvého vzduchu pre žiakov. Samotná konštrukcia stavby má nízku uhlíkovú stopu, teda nízky vplyv na životné prostredie. Prírodné materiály použité v interiéri boli vybrané s ohľadom na nízke emisie VOC, čo významne pozitívne vplýva zo zdravotného hľadiska na kvalitu vnútorného prostredia, priestory tried sú v časti s nadštandardnou svetlou výškou. Vďaka tomuto inovatívnemu systému budú v jednotlivých triedach výnimočné svetelné podmienky.

„Naša mestská časť sa zapojila do výzvy o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít základných škôl Bratislavského kraja, vďaka čomu počítame so sumou 1,93 milióna eur, ktorá je vyčlenená na tento projekt. V tejto sume je už započítané aj vybavenie kuchyne, ktorá bude súčasťou novej, zväčšenej školskej jedálne. Spoluúčasť vo výške 105 114 eurbude mestská časť spolufinancovať z vlastného rozpočtu,“ vysvetľuje Jozef Krúpa starosta mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica.

VIZUALIZÁCIE:

​Plánovaná nadstavba školskej jedálne začína v školskom areáli v týchto dňoch v školskom areáli.
V súvislosti s nadstavbou jedálne muselo vedenie školy vyriešiť aj dočasné stravovanie školákov. Od septembra bude na výdaj stravy prispôsobený interiér miestneho spoločenského domu, ktorý bude spĺňať prísne hygienické normy.

Po zavŕšení nadstavby bude mať základná škola 30 tried, ktoré umožnia vzdelávanie pre 750 žiakov.

(ts, ms)

Páčil sa vám článok?