Verejnosť môže pridať podnety k plánovanej obnove Vrančovičovej ulice

16.7.2021
lamač vrančovičova

Zdroj: lamac.sk

Páčil sa vám článok?

Projekt revitalizácie Vrančovičovej ulice v Lamači zohľadní aj pripomienky a podnety verejnosti. Tí, ktorí priamo na nej či v jej blízkosti  bývajú alebo ju často navštevujú, môžu do 27. júla vyplniť dotazník, ktorý bude jedným z podkladov pre konkrétne architektonické zadanie revitalizácie. O možnosti vyplniť dotazník informuje samospráva Lamača.

Revitalizácia Vrančovičovej ulice je dlhoročnou prioritou starostu Lukáša Baňackého. Tento projekt bol zaradený do zoznamu investičných akcií hlavného mesta na revitalizáciu verejných priestranstiev. Zamestnanci mestskej časti zaslali kompletné podklady začiatkom tohto roka do Metropolitného inštitútu Bratislavy, kde boli zadefinované základné požiadavky a vízie riešenia verejného priestoru. "Na základe týchto materiálov inštitút upresňuje zadanie pre architektonický ateliér, ktorý má tieto požiadavky pretaviť do reálnej podoby," informovala lamačská samospráva.

Ako mestská časť, tak aj jej obyvatelia od začiatku zdôrazňujú, že potok tečúci stredom ulice je potrebné využiť v rámci verejného priestoru ako výrazný kompozičný prvok. "Nedávno sa na mieste boli pozrieť vodohospodári s krajinným architektom Metropolitného inštitútu Bratislavy. Napriek tomu, že mesiac jún bol pomerne suchý zhodnotili, že tok je prekvapivo čistý a nezanesený a voda je bez biologického znečistenia," priblížila samospráva na svojom webe. 

Ak ste obyvateľmi Vrančovičovej ulice, jej priľahlých častí, dotazník môžete vyplniť TU. 

(nc,ts)

Páčil sa vám článok?