Magistrát spúšťa prvé parkovacie zóny už v októbri: Pozrite si, ako to bude fungovať

30.6.2021
0

Zdroj: nc

Páčil sa vám článok?

Parkovacia politika v Bratislave dostala názov PAAS – Bratislavský parkovací asistent. Ročné predplatné parkovania pre rezidenta zóny pre jedno auto bude 39 eur. V balíku služieb bude zároveň 100 voľných parkovacích hodín na rok, ktoré je možné poskytnúť na parkovanie návštevám, ale aj 2 hodiny parkovania denne v inej zóne za 10 eur ročne.

Cieľom mestskej parkovacej politiky je zlepšiť dostupnosť parkovania a priniesť jasné pravidlá pre všetkých. Parkovanie bude možné iba na vyznačených miestach. Zavádzanie parkovacej politiky bude postupné. "Od októbra začnú platiť prvé vyznačené lokality - v Rači zóna Krasňany, v Novom Meste v časti Tehelné pole a v Petržalke v okolí Einsteinovej.

Jednotlivé mestské časti navrhujú ďalšie zóny, v ktorých budeme so zavádzaním regulácie následne pokračovať," informoval splnomocnenec pre parkovaciu politiku Peter Herceg.

Zdroj: nc

​Od októbra  2021 začnú platiť  lokality - v Rači zóna Krasňany, v Novom Meste v časti Tehelné pole a v Petržalke v okolí Einsteinovej. 

Rezident zóny bude môcť tam, kde býva, parkovať za 39 eur ročne za prvé auto, čo je približne 0,11 eur denne. "Naopak návštevník, ktorý v zóne nemá trvalý pobyt  alebo firmu, či iný vzťah, ktorý je v Passe identifikovaný, bude musieť vo vymedzenom čase platiť hodinovú sadzbu za parkovanie, od 0,5 do 2 eur podľa vyťaženosti zóny. "Chceme, aby najmä Mimobratislavčania nemohli parkovať kdekoľvek zadarmo niekomu pod domom, ako tomu bolo dodnes," konštatoval Vallo.

Mesto chce užívateľsky zjednodušiť platbu za parkovanie, zaplatíte zaň cez mobilné aplikácie, pre uľahčenie platby bude na informačných tabuliach uvedený QR kód s odkazom na aplikácie. Bude možné zaplatiť aj na mieste  prostredníctvom parkomatov umiestnených v uliciach a kioskov, ktoré mesto pripravuje ako sieť partnerských prevádzok.

Rezidentskú kartu bude od septembra možné získať prostredníctvom formulára a dokladov online zaplatením kartou alebo prevodom a tiež v dostupných klientských centrách v mestských častiach. "Rezidentská karta je virtuálna a bude viazaná na značku auta, v sčítavaní obyvateľov sa drvivá väčšina sčítala online, či mladých aj seniorov, bude to pre ľudí jednoduchý úkon aj online," spresnil primátor.

Súčasťou ročného predplatného za parkovanie je zároveň 100 voľných hodín na rok, ktoré budú môcť rezidenti poskytnúť na parkovanie svojim návštevám, či už pôjde o rodinu, priateľov alebo rôzne služby, napríklad opravárov. Obyvatelia, ktorí si rezidentskú kartu nezakúpia, budú môcť získať 150 voľných hodín pre návštevy. Bonusová karta - za dodatočný poplatok 10 eur na rok získajú rezidenti dve hodiny denne na parkovanie v iných regulovaných zónach s výnimkou zóny s najvyššou tarifou (Staré Mesto). Tie môžu využiť napríklad pri návšteve lekára či úradov. Na hranici zóny bude platiť ročná predplatná parkovacia karta nielen v prislúchajúcej zóne, ale umožní parkovať aj v časti vedľajšej zóny.

Ak podnikáte alebo vlasníte nehnuteľnosť v zóne môžete si zakúpiť abonentskú kartu. Podľa tarifného pásma sa jej cena pohybuje za rok od 500 -2000/eur za rok, bude možnosť zakúpiť si ju aj na mesiac či týždeň.

Zdroj: nc

Cena abonentskej karty sa bude pohybovať v závislosti od tarifného pásma

"Súčasťou parkovacej politiky sú aj záchytné parkoviská, aby sme zlepšili dostupnosť parkovania na najvyťaženejších sídliskách," dodal Herceg s tým, že obyvateľom uz boli odprezentované navrhnuté parkovacie domy v Novom Meste a v Lamači. V blízkej dobe plánujú odprezentovať ďalšie. Rovnako mesto pokračuje so záchytnými parkoviskami, aby mimobratislavskí návštevníci mohli nechať svoje auto na okraji mesta a do centra sa dostať verejnou dopravou. "Do konca roka spustíme nové záchytné parkovisko na začiatku Rače, pripravujeme ďalšie plochy v Novom Meste a Vrakuni, ale aj v blízkosti vnútorného obchvatu. Najúčinnejšie sú samozrejme záchytné parkoviská pri železničných zastávkach priamo v okolitých mestách a obciach, ktoré odbremenia cestnú dopravu na vjazdoch do mesta," vysvetlil Herceg.

Všetky zóny, ktoré už boli spustené pilotne doteraz ako je Tehelné pole a Petržalka sa preklopia na celomestské pravidlá. 

Herceg upresnil, ako to bude s vnútroblokmi, kde si ľudia zakúpili kartu. Rezidenčné parkovacie karty v Starom Meste mesto nemôže preklopiť do celomestskej parkovacej politiky, tieto regulujú iba status rezidenta. "Tieto karty nestratia platnosť, buď ich Staré Mesto vezme naspäť a alikvótnu časť poplatku vrátia ľuďom naspäť alebo si ich Staromešťania môžu nechať v spúšťanej zóne a využijú v inej časti Starého Mesta," povedal splnomocnenec pre parkovaciu politiku.

Prioritná spoplatnená zóna v Petržalke, kde budú spoplatnené nielen parkoviská v Petržalke, ako je tomu dnes, ale kompletne aj ulice, pôjde od severu, bude zóna Einsteinova. Parkovanie, ktoré už dnes v Petržalke funguje sa nebude rušiť.

Čo sa týka kontroly, skenovacie vozidlo skontroluje, či každé odparkované auto má buď rezidentskú kartu, alebo zaplatenú hodinovú tarifu. Kontrolu parkovania bude robiť mestský policajt alebo zamestnanec obce, ktorý je v nejakom vzťahu s obcou. "Budeme mať aj zamestnancov obce, ktorí budú robiť kontrolu v teréne. Budú zabezpečovať dôkazy - fotiť auto, jeho polohu, dopravnú značku, ktorá reguluje parkovanie, aby balík toho priestupku bol kompletný a cez objektívnu zodpovednosť bol následne poskytnutý priestupcovi," spresnil Herceg. Pokuta za nezaplatenie parkovania bude 80 eur, ak ju zaplatíte do 15 dní, tak vás to bude stáť 52 eur a zároveň k nej bude pripojený aj link alebo QR, kde budete môcť pozrieť konkrétne miesto vášho parkovacieho priestupku. Zo začiatku mesto plánuje dávať aj známe "papuče", tie však majú postupne vymiznúť, kým sa 100 % nerozbehne objektívna zodpovednosť. "S mestskou políciou máme dohodu, že pri štarte akejkoľvej zóny tam budú prítomní a budú dávať aj papuče, tie sa stanú neskôr minulosťou," povedal Herceg s tým, že cieľom sú 3 kontroly parkovania jednej ulice za deň.

Odtiahnúť vás mesto nemôže, ak nemáte zaplatené, odťah vášho auta je možný len v prípade, ak tvoríte prekážku cestnej premávky, stojíte napríklad na chodníku a podobne, tak ako tomu bolo doteraz. Kontrolu parkovania prostredníctvom objektívnej zodpovednosti mesto bude pilotovať už počas júla v Petržalke.

To, že mestské zastupiteľstvo naprieč politickými klubmi v 2019 podporilo citlivú politickú tému parkovania, bol podľa mesta jasným gestom, že regulovanie parkovania v Bratislave je nutné, a preto ho nemôže odkladať. "Reguláciu parkovania vnímame ako službu a pomoc. Chceme pomôcť obyvateľom ľahšie zaparkovať tam, kde bývajú. Preto je rezidentská karta určená pre ľudí s trvalým pobytom v zóne a drahšia hodinová sadzba pre návštevníkov," dodal primátor.

(nc)

Páčil sa vám článok?