Staré Mesto svoj priestor na Štúrovej ulici zatiaľ opäť neprenajme

23.2.2021
Staré Mesto - zastupiteľstvo - Zuzana Aufrichtová

Zdroj: zastupitelstvo.sk

Páčil sa vám článok?

Nebytový priestor na Štúrovej ulici v Starom Meste zostane ešte nejaký čas nevyužitý. Miestne zastupiteľstvo v utorok neschválilo jeho prenájom občianskemu združeniu (OZ) Srdce autizmu, ktoré chcelo vytvoriť centrum pre deti s poruchami autistického spektra a inými vývojovými poruchami. Návrh neprešiel o jeden hlas. Témou sa však chce mestská časť opätovne zaoberať na niektorom z ďalších zasadnutí.

"Napriek tomu, že zastupiteľstvo bolo uznášaniaschopné a počet poslancov, ktorí boli prítomní, prerokovali tento bod v rámci všetkých komisií a miestnej rady a podporovali tento zámer, respektíve nehlásili, že by s týmto bodom mali problém, tak nakoniec nehlasovaním jedného poslanca tento osobitný zreteľ neprešiel," uviedla  starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová.

Vzniknutá situácia ju mrzí aj s ohľadom na to, že je to dlhodobejšie riešený priestor, ktorý hľadá svoje využitie. Bol predmetom viacerých súťaží, do ktorých sa buď nikto neprihlásil, alebo nesplnil podmienky. Pre miestnych obyvateľov bol zasa konfliktný návrh zriadenia divadla, keďže sa priestor nachádza na prvom poschodí bytového domu.


Poslanec Ľubomír Boháč hovorí v tomto prípade o "obeti prezenčnej listiny", keďže ako prípad osobitného zreteľa bola potreba podpory dvoch tretín všetkých poslancov. "Obdobím koronavírusu bola špecifická situácia, keď zúčastnení poslanci boli na hrane dvoch tretín prítomných, a hoci to bolo po všetkých komisiách a nikto nemal problém, stalo sa, že sa jeden poslanec zdržal a tým pádom to neprešlo," priblížil pre TASR Boháč.

Verí však, že sa poslanci tým budú ešte zaoberať, pripomína jednu zo základných funkcií samosprávy, ktorou je aj edukácia. "Určitá časť spoločnosti alebo detí má rôzne formy autizmu a myslím si, že je plne na mieste, keby sme sa rozhodli pomôcť takýmto subjektom, aby sa venovali takýmto deťom," podotkol.

OZ Srdce autizmu vzniklo v roku 2018 a poskytuje sociálne služby, ktoré spočívajú v podpore poskytovania zdravotného, sociálneho, rehabilitačného, edukačného a terapeutického poradenstva a konzultácií rodinám detí a osôb so zdravotným znevýhodnením. Snahou je tiež podpora edukačných a liečebných priestorov zahŕňajúcich slovenských i zahraničných odborníkov. Centrum by slúžilo na každodenné intervencie pre deti a ich rodičov, poradenstvo a vzdelávanie rodičov.

(TASR)

Páčil sa vám článok?

Najčítanejšie