Ružinov môže cez dotácie prerozdeliť 150 000 eur

23.2.2021
Miestny úrad Ružinov

Zdroj: FB Martin Chren - starosta Ružinova

Páčil sa vám článok?

Bratislavský Ružinov môže tento rok na podporu komunitných a rozvojových aktivít prerozdeliť 150.000 eur. Na podanie projektov pre poskytnutie dotácie majú záujemcovia čas do 22. marca. Mestská časť o tom informuje na svojej webovej stránke.

Projekty môžu spadať do rôznych oblastí. Môže ísť o kultúrno - spoločenské aktivity, vzdelávanie, telovýchovu, šport a mládež, sociálnu oblasť, ochranu a tvorbu životného prostredia či rozvoj komunitného života.

"Dôležité je, že žiadateľ môže podať v jednom rozpočtovom období buď len jednu žiadosť o poskytnutie komunitnej dotácie v rámci jednej výzvy na predkladanie žiadostí alebo len jednu žiadosť o poskytnutie rozvojovej dotácie v rámci jednej výzvy na predkladanie žiadostí," upozorňuje samospráva. V prípade porušenia je posudzovanie podaných žiadostí tohto žiadateľa zastavené.

Komunitnou dotáciou je taká, ktorej cieľom je podpora komunitných krátkodobých projektov zameraných primárne na komunitu a jej rozvoj. Ide napríklad o športový deň, školenie, workshop, vybudovanie komunitnej záhrady alebo kontajnerového stojiska, či tvorivé dielne.

Rozvojovou dotáciou je dotácia, ktorej primárnym cieľom je podpora celoročného fungovania organizácie a podpora jej rozvoja. Organizácia by mala dlhodobo, minimálne tri roky, a preukázateľne podporovať aktivity na podporu rozvoja Ružinova. Dotácia môže byť použitá napríklad na nákup materiálu potrebného pre fungovanie organizácie alebo na investíciu potrebnú pre jej ďalší rozvoj.  

(TASR)

Páčil sa vám článok?

Najčítanejšie