Bratislava bude riešiť návrh odňať čestné občianstvo Stalinovi a Gottwaldovi

26.11.2020

Zdroj: Youtube - Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

Páčil sa vám článok?

Bratislava sa bude zaoberať návrhom odňať čestné občianstvo sovietskemu diktátorovi Josifovi Stalinovi a prvému komunistickému prezidentovi Československa Klementovi Gottwaldovi. Zároveň bude posudzovať aj návrh na udelenie čestného občianstva hlavného mesta in memoriam pápežovi Jánovi Pavlovi II.

Podnety bude riešiť mestská komisia pre posudzovanie návrhov na udelenie a odňatie čestného občianstva hlavného mesta, ktorej zriadenie vo štvrtok schválilo bratislavské mestské zastupiteľstvo.

Návrh na odňatie čestného občianstva Stalinovi a Gottwaldovi prišiel zo strany podpredsedu Petržalského okrášľovacieho spolku Ernesta Husku. Návrh na udelenie čestného občianstva in memoriam Jánovi Pavlovi II dal predseda Správnej rady Nadácie Antona Tunegu Ján Figeľ. Mestský parlament schválil, aby sa členmi mestskej komisie, ktorá sa bude takýmito podnetmi zaoberať, stali Zuzana Aufrichtová, Tomáš Korček, Peter Lenč, Elena Pätoprstá, Ivo Štassel a Rastislav Tešovič. Starostka bratislavského Starého Mesta a mestská poslankyňa Aufrichtová na rokovaní zastupiteľstva deklarovala záujem byť predsedníčkou tejto komisie.
 

Čestné občianstvo udeľuje hlavné mesto osobám, ktoré sa osobitne významným spôsobom zaslúžili o Bratislavu a jej obyvateľov či o mier a priateľstvo medzi národmi, alebo osobám, ktoré obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi. Čestné občianstvo možno udeliť aj cudzím štátnym príslušníkom. O udelení čestného občianstva sa vydáva listina, ktorú podpisuje primátor. Listina sa pečatí pečaťou Bratislavy. Čestný občan Bratislavy sa pri tejto príležitosti alebo pri svojej prvej návšteve hlavného mesta zapisuje do Zlatej knihy Bratislavy.

Mestské zastupiteľstvo môže udelené čestné občianstvo odňať, ak zo závažných dôvodov čestný občan tejto pocty nie je hodný.  Návrhy na udelenie čestného občianstva a jeho odňatie posudzuje osobitná komisia, ktorú zriaďuje mestské zastupiteľstvo.
 

(TASR)

Páčil sa vám článok?