Súhlasili by ste s výťahovým parkovacím domom?

13.10.2020
0

Zdroj: updownparking.sk

Páčil sa vám článok?

Koncom augusta sa na mestskú časť Petržalka obrátila spoločnosť UpDown Parking, ktorá má záujem vybudovať výťahové parkovacie domy na Budatínskej/Lietavskej, Šintavskej a Beňadickej ulici.

Spoločnosť vytypovala miesta a požiadala mestskú časť o zorganizovanie stretnutia s verejnosťou. Participácia je v tomto prípade nevyhnutná. „Verejné prerokovanie projektu výstavby výťahových parkovacích domov sa vzhľadom na núdzový stav konať nebude,“ informovala nás Mária Halašková z komunikačného oddelenia Petržalky, pričom dodala, že ho nahradia online vysielaním na facebookovej stránke mestskej časti.

Základné informácie o týchto garážach sa možno dozvedieť na promo videu spoločnosti na kanáli youtube. V ňom informujú, že ich parkovací dom dokáže na ploche pre dve autá umiestniť aj 16 vozidiel, na ploche pre 13 áut až 100. Tým, že autá nekrúžia po parkovisku v márnej snahe nájsť miesto, sa znižuje aj objem výfukových plynov a nezanedbateľná aj eliminácia krádeží. Inštalácia celého systému vraj zaberie len 5 pracovných dní. Parkujete pomocou audiovizuálneho navádzacieho systému, auto umiestnite na plošinu, ktorú posúva nahor motor. Dopraviť auto z najvyššie položeného miesta zaberie systému 90 sekúnd, informuje spoločnosť. Parkovací dom môže byť konvenčná oceľová konštrukcia alebo sú na opláštení popínavé rastliny.

Spoločnosť by chcela na Budatínskej/Lietavskej postaviť výťahový parkovací dom so 64 parkovacími miestami, na Šintavskej takisto a na Beňadickej (úvodný obrázok) s 32 parkovacími miestami.

Zdroj: updownparking.sk

​„Nápad vítame, no pre MČ by táto alternatíva predstavovala veľkú finančnú záťaž. So spoločnosťou však aj naďalej diskutujeme a hľadáme možné riešenia na realizáciu projektu,“ dodala Mária Halašková.
(in)

Páčil sa vám článok?

Najčítanejšie