Koronavírus: Magistrát mesta radí ľuďom v karanténe, ako narábať s komunálnym odpadom

19.3.2020
Zberné nádoby na bio zelený odpad

Zdroj: facebook Odvoz a likvidácia odpadu

Páčil sa vám článok?

Mesto Bratislava zatiaľ čaká na stanovisko hlavného hygienika.

Súčasná platná právna úprava neupravuje spôsob, ako nakladať s odpadmi počas mimoriadnej situácie. "Hlavné mesto SR Bratislava požiadalo hlavného hygienika SR o stanovisko, ako postupovať pri nakladaní s komunálnymi  odpadmi u osôb, ktoré sú v domácej povinnej karanténe, v súvislosti so šíriacim sa novým koronavírusom a ochorením COVID-19," informoval hovorca mesta Peter Bubla.

Do času, kým od hygienika nedostanú oficiálne vyjadrenie, by chceli požiadať obyvateľov, ktorí sú v karanténe, prípadne majú podozrenie z nákazy, aby:

  • odpad, ktorý vzniká v ich domácnosti, vkladali do plastového vreca na odpadky a po naplnení ho riadne zviazali,
  • po naplnení vrece s odpadom vložili do druhého vreca a takto uložený odpad držali doma, kým nie sú známe výsledky testov alebo kým nebude odpad takto uložený najmenej 72 hodín,
  • až po uplynutí 72 hodín alebo po oznámení negatívnych výsledkov testov umiestnili odpad do zberných nádob.

"Takýmto nakladaním s potenciálne infekčným odpadom zabránime, aby do kontaktu s ním prišli ďalšie osoby, vrátane zamestnancov spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu, a. s., ktorí zabezpečujú jeho zvoz, "spresňuje Bubla.

Hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR Daša Račková uviedla, že úrad je maximálne súčinný pri poskytovaní odborných stanovísk a odporúčaní v súvislosti s predmetnou problematikou nakladania s odpadmi, hoci ide o oblasť, ktorá je prioritne v gescii Ministerstva životného prostredia SR. ÚVZ SR sa už zaoberá žiadosťou hlavného mesta o stanovisko z 18. marca a v čo najkratšom čase poskytne v danej záležitosti odborné stanovisko všetkým mestám a obciam v SR.

(ts, tasr)

Páčil sa vám článok?