Vallo chce zvýšiť daň z nehnuteľnosti o cca 100 percent

5.12.2019
0

Zdroj: FB Bratislava - hlavné mesto SR

Páčil sa vám článok?

Bratislavčania siahnu hlbšie do vrecka. Primátor Matúš Vallo dnes spolu so starostami mestských častí oznámil zámer zvýšiť dane z nehnuteľností. Ak tento zámer odobria mestskí poslanci, daň sa zhruba zdvojnásobí. Svoj názor môžete vyjadriť aj v ankete na konci článku.

Vallo spoločne so so starostami bratislavských mestských častí dnes oznámili zámer zvýšiť od budúceho roka sadzbu dane z nehnuteľností. O návrhu by mestskí poslanci mohli rozhodovať na budúci týždeň. Sadzba tejto dane by sa mala po novom v prípade bytov a rodinných domov pohybovať v rozmedzí 1,00 -1,15 eura za štvorcový meter plochy podľa lokality.

Vallo na tlačovej konferencii uviedol, že ide v priemere o zvýšenie o 45 až 100 percent, ale podľa našich prepočtov, pokiaľ ide o byty a rodinné domy, ide prakticky o zdvojnásobenie dane.  Pre porovnanie, Bratislava bola dotaz rozdelená na tri pásma. V Rusovciach, Jarovciach, Čunove, Vajnoroch, Devíne, Záhorskej Bystrici a Lamači (prvé pásmo) sa platí 0,455 eura za štvorcový meter bytu.  Pokiaľ ide o Nové Mesto, Ružinov, Petržalku, Karlovu Ves, Dúbravku, Devínsku Novú Ves, Raču, Podunajské Biskupice a Vrakuňu (druhé pásmo), tam je to za byty 0,507 eura. V Starom Meste (tretie pásmo) zatiaľ ľudia platia 0,611 eura. V stavbách na bývanie to je 0,468 eura (prvé pásmo) 0,52 eura (druhé pásmo) a 0,624 eura (tretie pásmo).

Primátor zároveň verejne deklaroval záväzok, že zvýšený výnos dane musí byť použitý na projekty, z ktorých budú profitovať všetci Bratislavčania a Bratislavčanky.

„Návrh na zvýšenie dane z nehnuteľností je spoločným návrhom mesta a mestských častí. Nie je to návrh populárny a nikomu z nás určite neprinesie politické body. Naopak, takýto návrh patrí medzi najťažšie, ktoré môžu volení zástupcovia samosprávy svojim obyvateľom oznámiť. Museli sme však k nemu pristúpiť, lebo inú cestu na skvalitnenie služieb a na zásadnejšiu zmenu kvality života v našom meste dnes nemáme. Preto považujeme za veľmi dôležité, aby verejnosť porozumela všetkým dôvodom, ktoré nás k takémuto kroku viedli,“ povedal dnes Vallo.

Magistrát argumentuje, že opatrenia, ktoré prijala vláda v minulom období, hlavne tzv. chodníková novela, zvyšovanie miezd vo verejnej správe o 10 %, príplatky za prácu cez víkend a v noci alebo posledné zníženie sadzby dane z príjmu fyzických osôb, negatívne zasiahli rozpočty samospráv. "Len nižšia daň z príjmu fyzických osôb znamená čistý ročný výpadok príjmov mesta Bratislava vo výške 8 miliónov eur  a o ďalšie 4 milióny eur menej dostanú v dôsledku tohto opatrenia mestské časti," tvrdí magistrát.

Daň z nehnuteľností sa pred troma rokmi zvyšovala o cca 30 percent. Vtedajší primátor Ivo Nesrovnal za to čelil veľkej kritike.

„Bratislava a  Bratislavčania potrebujú zásadnú zmenu financovania. Tá však nie je v len rukách starostov mestských častí, ani primátora, ale vlády SR. Zmeniť sa musí systém prerozdeľovania daní z fyzických osôb. Momentálne sa robí na základe údajov, získaných zo sčítania obyvateľov v roku 2011, kedy však došlo k hrubej chybe, na základe ktorej Bratislavčania ročne prichádzajú o takmer 20 miliónov eur. Bratislava by tiež mala byť samostatnou kapitolou štátneho rozpočtu, ktorá by zohľadnila jej štatút hlavného mesta – ako centra vzdelanosti, zamestnanosti a sídla významných inštitúcií. Ak by vláda vyriešila tieto dva problémy, potreba úpravy dane z nehnuteľností by sa stala sekundárnym problémom,“ uviedol Jozef Krúpa, starosta MČ Bratislava – Záhorská Bystrica a predseda Regionálneho združenia starostov.

„V predvolebnej kampani som hovoril, že zvýšená sadzba dane z nehnuteľností je legitímnym zdrojom vyšších príjmov mesta, ale že k nej pristúpime, len keď nebude inej cesty a len vtedy, keď občanom Bratislavy zrozumiteľne odkomunikujeme, na čo budú takto získané financie použité. A hoci je tento návrh zvýšenia sadzby dane z nehnuteľnosti spoločnou iniciatívou mesta a mestských častí, svoj sľub splním,“ uviedol Vallo. Vallovi pritom v novembri zastupiteľstvo odhlasovalo zvýšenie základného platu o 50 percent. Do decembra zarábal Vallo mesačne 5316 eur. Základný plat primátora hlavného mesta bol 4032 eur, po zvýšení mu stúpol plat na sumu 6048 eur.

​"Mesto Bratislava získalo pred niekoľkými dňami priamu dotáciu od vlády vo výške 10-mil. € a časť problému s budúcoročným rozpočtom má tak sanovanú. Hlavným dôvodom, prečo mesto aj napriek tomu podporuje návrh na zvýšenie sadzby nehnuteľností, je solidarita s mestskými časťami. Bratislavu netvorí len mesto, ale aj mestské časti a spoločne tiež zodpovedajú za kvalitu života v nej. Mestským častiam mesto odovzdáva 50% výnosu dane z nehnuteľností a mestské časti sú na týchto financiách bytostne závislé. Nízke výnosy z tejto dane v kombinácii s rastúcimi výdavkami samospráv v dôsledku opatrení vládnej exekutívy pri nezmenenom rozpočte už ohrozujú ich schopnosť poskytovať služby občanom na zodpovedajúcej úrovni a v nevyhnutnom rozsahu," argumentuje ďalej magistrát..

Mestu Bratislava prinesie zvýšená sadzba dane navyše 12 miliónov eur ročne a mestským častiam spolu tiež 12- miliónov. "Zvýšený výnos dane pôjde na projekty, z ktorých budú profitovať všetci Bratislavčania a Bratislavčanky. Polovica z trojročného výnosu mesta, to jest 18 miliónov eur bude použitá na opravy a rekonštrukcie ciest a chodníkov," dodáva magistrát.

Ďalších 18 miliónov eur bude podľa magistrátu použitých do zásadného skvalitnenia verejného priestoru. Sú v pláne zadania pre viac ako 40 verejných architektonických súťaží, z ktorých podstatnú časť tvoria súťaže, ktorých výsledkom budú zrekonštruované alebo novovytvorené kvalitné verejné priestory. "Z týchto peňazí bude môcť byť zrekonštruované Komenského námestie, Jurigovo námestie, zrevitalizovaný Sad Janka Kráľa, promenáda na Železnej studničke, vyriešená doprava a parkovanie na Kamzíku a zrevitalizované mnohé ďalšie verejné priestory, ktorých zoznam rovnako ako v prípade ciest bude dostupný na web stránke mesta spolu s pravidelnými informáciami, v akom štádiu sa konkrétny projekt nachádza," vysvetľuje magistrát.

„Bratislava si po rokoch prešľapovania na mieste zaslúži naozajstný posun vpred a my, Mesto Bratislava a starostovia bratislavských mestských častí sme presvedčení, že dnes sme k tomu predstavili cestu,“ uzavrel Vallo.

​(ms)

Páčil sa vám článok?

Najčítanejšie