Devínska Nová Ves má nové VZN o dotáciách pre právnické osoby

6.10.2019
Devínska zakúpila defibrilátor na záchranu ľudských životov - dnv
Páčil sa vám článok?

Bratislavská Devínska Nová Ves má nové všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o poskytovaní dotácií. Týka sa právnických osôb, ktorých zakladateľom nie je mestská časť a fyzických osôb – podnikateľov, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území hlavného mesta alebo vykonávajú činnosť v prospech rozvoja mestskej časti. Účinnosť nadobúda 8. októbra. Informuje o tom samospráva na webovej stránke.

Dotáciu zo svojho rozpočtu môže mestská časť poskytnúť na podporu všeobecne prospešných služieb, na podporu podnikania a zamestnanosti na jej území. Ide najmä o poskytovanie sociálnej pomoci, ochranu ľudských práv a základných slobôd, ochranu zdravia obyvateľstva, vzdelávanie, výchovu a rozvoj telesnej kultúry, tvorbu a prezentáciu duchovných a kultúrnych hodnôt či ochranu životného prostredia.

Tlačivo so žiadosťou je zverejnené na webovej stránke, kde nájdu celé znenie VZN. Žiadosti môžu žiadatelia podávať osobne, elektronicky alebo poštou na devínskonovoveský miestny úrad. "Žiadosť o poskytnutie dotácie schvaľuje uznesením miestne zastupiteľstvo po predchádzajúcom prerokovaní a na základe odporučenia komisie pre dotácie a miestnej rady," uvádza mestská časť.

V októbri by malo byť zároveň spustené aj testovanie elektronického podávania žiadostí.

(TASR)

Páčil sa vám článok?

Najčítanejšie