• Samospráva
  • 23.08.2019 17:48

Máte záhradu? Ste povinní predchádzať vzniku bioodpadu

0 0
Kompostovisko
Zdroj: TASR - Radovan Stoklasa

Majitelia záhrad sú povinní predchádzať vzniku bioodpadu zo záhrad individuálnym alebo komunitným kompostovaním. Informovali o tom hovorkyňa bratislavskej mestskej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) Beáta Humeniková a magistrát hlavného mesta.

"Ak toto nie je možné, bioodpad zo záhrad môžu odovzdať buď v zbernom dvore alebo spoločnosti oprávnenej nakladať s týmto druhom odpadu," priblížila Humeniková. V prípade, že majitelia platia miestny poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady, môžu požiadať hlavné mesto o pridelenie kompostéra zdarma.

Záhradkárske osady si môžu zriadiť kompostovisko na vlastné náklady na vlastnom pozemku alebo požiadať mesto o súhlas so zriadením komunitného kompostoviska. 

Obyvatelia rodinných domov v Bratislave majú od roku 2017 povinnosť požiadať hlavné mesto o pridelenie hnedej zbernej nádoby, ktorá je určená na bioodpad zo záhrad a zelene alebo kompostéra. Kontrolnú činnosť vykonáva oddelenie životného prostredia bratislavského magistrátu. "Sankcie sú podľa daňového poriadku pri nesplnení prihlasovacej povinnosti, najviac do výšky vyrubeného poplatku, resp. nie menej ako päť eur, najviac však do výšky 3000 eur," priblížilo komunikačné oddelenie hlavného mesta.

Získať nádobu môžu aj bytové domy, ktoré sú vlastníkmi pozemku so zeleňou, ako vysvetlila Humeniková.

Hlavné mesto spúšťa výberové konanie na prenájom stánkov počas tohtoročných Vianočných trhov 2019. Tie sa budú konať na Hlavnom námestí v Bratislave od 22. novembra do 22. decembra. Záujemcovia sa môžu po prvýkrát prihlasovať aj elektronicky, rozširuje sa tiež ponúkaný sortiment.

Evidenciu zberných nádob a kompostérov vedie hlavné mesto vo svojom informačnom systéme. "Na základe našej požiadavky OLO zabezpečuje zber a odvoz bioodpadu z hnedých zberných nádob a samotné dodanie hnedých zberných nádob," doplnil magistrát.

(TASR) 


Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania Bratislavských novín.