V Čunove petičné hárky nik nevyniesol

29.11.2006
Páčil sa vám článok?

Podozrenie niektorých Čunovčanov, že niekto poskytol Krajskej rade KDH petičné hárky, ktoré viedli k sporu o právoplatnosť registrácie nezávislých kandidátov do miestnych volieb, bolo neopodstatnené. Tok informácií však neprekročil rámec zákona.

Vyplýva to z informácie, ktorú našej redakcii poskytol Dušan Pekár, podpredseda Krajskej rady KDH: „V miestnych volebných komisiách má každá strana svojho nominanta. Nie je pravda, že sme videli petičné hárky, len zástupca KDH v miestnej volebnej komisii nás informoval o tom, že mená a adresy poslancov boli napísané rovnakým rukopisom i perom, čo viedlo v komisii k diskusii o právoplatnosti takýchto petičných listín.“ Napokon tesnou väčšinou nomináciu nezávislých kandidátov prijali.

Ešte predtým však volebná komisia poverila zapisovateľku Alojziu Broszovú, aby písomne overila u právnikov legálnosť listín. „Žiadali sme o odpoveď na jedinú otázku a síce, či musí fyzická osoba, ktorá súhlasí s petíciou, vypísať vlastnoručne aj údaje o mene, priezvisku a trvalej adrese,“ hovorí zapisovateľka. Keďže z vyjadrení dvoch právnikov nevyplynul jasný záver, komisia napokon o veci rozhodla po dlhšej diskusii a siedmich kandidátov na poslancov a jedného na starostu akceptovala.

Na to KDH zareagovalo podaním na okresný súd, ten však konanie zastavil s konštatovaním, že krajská rada nemá v tejto súvislosti požadovanú procesnú spôsobilosť. Kresťanskí demokrati sa odvolali na krajský súd, jeho podpredseda Tibor Kubík nás však informoval, že v rámci tohto prípadu evidujú asi sedem podaní. Súd pritom vyzval Krajskú radu KDH, aby zaplatila súdny poplatok a predložila doklad, či podanie tejto strane prevzala kompetentná osoba. „Takýto doklad podľa spisovej kancelárie však Krajskému súdu v Bratislave ešte predložený nebol,“ informoval nás T. Kubík ešte v pondelok 27. novembra, štyri dni pred voľbami.

Podpredseda bratislavského KDH Dušan Pekár tvrdí, že im ide predovšetkým o to, aby sa konečne definovalo, ako majú vyzerať petičné hárky. Naopak niektorí obyvatelia Čunova sa obávajú, že je za tým snaha znemožniť v tejto mestskej časti nezávislým kandidátom uchádzať sa vo voľbách o dôveru voličov.

Páčil sa vám článok?