• Samospráva
  • 03.09.2018 12:38

MHD: V Bratislave premáva nová autobusová linka

0 0
LInka číslo 36
Zdroj: Magistrát

Hlavné mesto zavádza novú autobusovú linku č. 36, ktorá bude premávať v úseku Záhorská Bystrica smer Dúbravka a zabezpečí tak priame spojenie cez nákupné centrum Bory Mall a taktiež časť Strmé Vŕšky. Skúšobná prevádzka po dobu štyroch mesiacov začína dnes (3. septembra).

„V prvý školský deň mohli školáci zo Záhorskej Bystrice využiť nielen MHD zdarma, čo platilo pre všetkých školákov v Bratislave a ich sprievod, ale viacerí si od dnešného rána vyskúšali aj novú linku 36, ktorá spája Záhorskú Bystricu s Dúbravkou. Žiaci a študenti dochádzajúci do škôl v Dúbravke sa tak pohodlne dostali do školy bez prestupovania,“ povedal primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal. „K zavedeniu novej linky sme spolu s dopravným podnikom pristúpili najmä z dôvodu, že Záhorská Bystrica nemala prepojenie s Dúbravkou, tento smer nebol dopravne obslúžený,“ dodal primátor.

Linka je prevádzkovaná na trase: Dúbravka – Žatevná, OD Saratov, Bory Mall, Pri krematóriu, Strmé vŕšky, Krče, Záhorská Bystrica a späť v polhodinovom intervale cez pracovný deň a hodinovom intervale cez voľné dni a školské prázdniny.

Nová linka zabezpečí priame spojenie mestskej časti Záhorská Bystrica s mestskou časťou Dúbravka cez nákupne centrum Bory Mall a súčasne zabezpečí aj obsluhu časti Strmé Vŕšky. Aj z toho dôvodu už linka č. 37 nebude vykonávať zachádzku do tejto časti, ale bude napriamená na konečnú zastávku ,,Záhorská Bystrica“. Súčasne bude na linke č. 37 upravený interval – v rannej špičke každých 12 min a v poobednej každých 15 min, pričom budú nasadené aj kĺbové vozidlá.

Autobusové spojenie bolo zriadené aj na základe požiadaviek mestskej časti Záhorská Bystrica, ktorá bude hradiť 10 % prevádzkových nákladov tejto linky. Celkové ročné náklady budú vo výške cca 454 926 eur.

Z dôvodu zrušenia obsluhy obce Marianka a zachádzania do časti Strmé vŕšky linkou č. 37 príde na tejto linke k zníženiu kilometrických výkonov o 95 469 km. Tieto výkony budú použité na čiastočne hradenie navýšenia výkonov na linke č. 36. Od 19.08.2018 sa zrušila obsluha obce Marianka prostredníctvom linky č. 37. Po novom ju zabezpečujú spoje Slovak Lines, a.s.

(ts, ms!)


Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania Bratislavských novín.