• Samospráva
  • 29.01.2016 08:48

Prvé trojnožky z centra už zmizli, na Hviezdoslavovo námestie sa nevrátia

0 0
Prvé trojnožky z centra už zmizli, na hviezdoslavovo námestie sa nevrátia - hviezdko_trojnozky01

Ročná snaha staromestskej samosprávy odstrániť z chodníkov ulíc a verejných priestranstiev reklamné trojnožky priniesla prvé ovocie. Z promenády na Hviezdoslavovom námestí zmizlo 19 trojnožiek, pri ktorých sa skončila spoločnosti Pre Sent, s.r.o., platnosť nájomnej zmluvy a mestská časť Staré Mesto ju nepredĺžila.

Zmluvu na prenájom 19 trojnožiek okolo stĺpov verejného osvetlenia na Hviezdoslavovom námestí uzavrel s firmou Pre Sent v roku 2006 bývalý starosta Peter Čiernik. Za každý reklamný nosič platila firma ročne len 3,32 €. Zmluva mala platiť do konca roka 2011, vo februári 2012 bývalá starostka Tatiana Rosová nájom predĺžila do konca roka 2015.

Súčasný starosta Starého Mesta Radoslav Števčík po nástupe do úradu v decembri 2014 sľúbil, že nájomnú zmluvu viac nepredĺži a trojnožky z námestia zmiznú. Sľub dodržal a trojnožky z Hviezdoslavovho námestia skutočne od nového roka zmizli. „Som rád, že sa nám podarilo najkrajšie bratislavské námestie zbaviť reklamného smogu. Mrzí ma, že sa nám nepodarilo odstrániť zo staromestských ulíc aj ďalších 38 trojnožiek, ktoré sme síce pred rokom nepovolili, ale vinou byrokracie sú stále na staromestských chodníkoch,“ uviedol starosta Radoslav Števčík.

Pre Sent sa totiž proti rozhodnutiu mestskej časti odvolal a okresný úrad vrátil správne konanie na opätovné posúdenie. „K žiadosti spoločnosti Pre Sent sme teraz dostali nesúhlasné stanoviská krajských pamiatkarov aj dopravného inšpektorátu, preto sme žiadosť o zvláštne užívanie pozemnej komunikácie opakovane zamietli,“ doplnil starosta Števčík s tým, že v krátkom čase by z chodníkov v Starom Meste mali zmiznúť ďalšie trojnožky Pre Sent.

Mestská časť navyše zdaňuje zaujatie verejného priestranstva každého zariadenia samostatne. Namiesto 7 štvorcových metrov tak Staré Mesto zdaňuje 38 štvorcových metrov. Ročne tak získalo za 38 trojnožiek od Pre Sentu navyše takmer 7 500 eur, pričom v zmysle zákona dodatočne zdanilo aj predchádzajúce roky. Pre Sent sa proti tomu síce odvolal, Finančná správa však dala za pravdu mestskej časti.

Menej úspešný je v odstraňovaní reklamných trojnožiek bratislavský magistrát, ktorý vlani nepredĺžil povolenie pre 428 zariadení. Naopak, minulý rok sa počet trojnožiek na chodníkoch v správe magistrátu opticky zvýšil. Navyše sa začali objavovať aj na chodníkoch a zelených plochách v správe iných mestských častí.

Magistrát aj Staré Mesto vedú voči spoločnosti Pre Sent aj správne konanie pre nelegálne umiestnenie reklamných zariadení, kde hrozí pokuta až do výšky 33 190 eur.

(brn)
Foto: Juraj Mladý

Prvé trojnožky z centra už zmizli, na Hviezdoslavovo námestie sa nevrátia


Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania Bratislavských novín.